NICĂIERI ESTE ALTUNDEVA : PARADIGME IDENTITARE ŞI ALTERITATE ÎN OPERA LUI EDOUARD GLISSANT

Posted On Oct 18 2011 by

Edouard Glissant apare ca unul dintre scriitorii francofoni – în sensul literal al termenului, căci el refuză şi combate accepţiunile în mod obişnuit admise ale conceptului de « francofonie » – care a ştiut să se confrunte cu cel mai mare număr de genuri literare. In critica sa, Glissant încearcă să ajungă la o adeziune parţială la instanţele modernismului dezvoltând ansamblul operei sale potrivit a trei axe diferenţiate. Obiectul acestui articol este acela de a explicita orientarea acestora desigur nu de manieră exhaustivă ci care să aducă o lumină generală aupra angajării lui Glissant atât în plan estetic cât şi intelectual.


CĂTRE O PARADIGMĂ CONJUNCTIVĂ A RAPORTULUI DINTRE IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ ŞI IDENTITATEA EUROPEANĂ

Posted On Oct 17 2011 by

Consider că pentru o bună înţelegere a identităţii culturale europene în curs de manifestare şi a relaţiilor sale cu identităţile culturale naţionale atât de diferite şi specifice, avem nevoie de un cadru teoretic nou şi în acest scop am propus conceptul de « paradigmă conjunctivă ». Este  vorba de un nou model de gândire care se construieşte progresiv cu ajutorul eforturilor interdisciplinare din domeniul ştiinţelor umane şi sociale. El poate inspira programele educative şi strategiile de comunicare interculturală pentru a ajuta la formarea unui spaţiu cultural comun la scară europeană. Am pus în discuţie anumite modele teoretice elaborate de către gânditori români …


DEPLASARE ŞI AFIRMARE IDENTITARĂ ÎN SPAŢIUL CELUILALT. ANALIZA A DOUĂ ROMANE DE EXPRESIE FRANCEZĂ

Posted On Oct 17 2011 by

Deplasarea în contextul globalizării este un act generat de atitudini existenţiale şi creative diferite. Nefiind niciodată trăită în acelaşi fel de către indivizi, această deplasare generează poziţii identitare diferite care merită să fie analizate. Studiul nostru analizează politica deplasării spaţiale în două romane de expresie franceză, scrise de către doi romancieri de origine africană : Fatou Diome şi Kossi Efoui. Această analiză, ancorată în teoria postcolonială, va pune în evidenţă, legăturile dintre poetica spaţiului şi afirmarea identitară în cadrul diasporei postcoloniale din Franţa.


(English) VERS UN PARADIGME CONJONCTIF DU RAPPORT ENTRE L’IDENTITE ROUMAINE ET L’IDENTITE EUROPEENNE

Posted On Oct 13 2011 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.