POLITICA LUI N. HRUŞCIOV ÎN RSSM

Posted On Oct 18 2011 by

In acest articol sunt prezentate schimbările structurale care au avut loc în Sovietul Suprem, în guvernul şi partidele din Moldova între 1940 şi 1965. Este descrisă  de asemenea politica contradictorie a lui Hruşciov cu privire la autorizarea politică a Moldovei. Din păcate trebuie să remarcăm că acest subiect este insuficient studiat în lucrările ştiinţifice sovietice cu excepţia operelor lui V. Diablo, V. Ivanov, A. Lazarev, A. .Surilov, N. Stratulat et A.Surilov.