LA MÉTAPHORE DE LA CIBLE DANS LE DISCOURS DU MARKETING

Posted On Jul 27 2012 by

Le discours du marketing se caractérise par un inventaire extrêmement riche en concepts économiques abstraits et complexes, dont un grand nombre est conceptualisé métaphoriquement. Dans le présent article nous nous attachons à analyser la métaphore de la cible, telle qu’elle est employée dans les ouvrages didactiques de marketing, où elle est mise en relation avec des notions comme marché, public, consommateurs, etc. Le cadre théorique que nous avons choisi est constitué par la théorie cognitive de la métaphore. À travers notre analyse, nous avons abordé quelques aspects cognitifs et linguistiques de la métaphore soumise à l’analyse.


METAFORA CA ELEMENT DE MISTIFICARE ŞI DE MANIPULARE DISCURSIVĂ

Posted On Oct 21 2011 by

Importanţa metaforei ca figurǎ de limbaj este incontestabilǎ. Cu toate acesta, nu putem sǎ nu ne întrebǎm dacǎ expresia metaforicǎ nu constituie un mijloc de manipulare a imaginaţiei cititorului. Metafora se întemeiazǎ pe ideea respingerii sensului literal. Paradoxul este cǎ metafora, care este transport şi dedublare, presupune un alt tip de transport în traducere. Rolul traducǎtorului este de a veghea ca metafora sǎ nu devinǎ « o minciunǎ lingvisticǎ » în timpul traducerii. Efectul de sǎrǎcire produs de metaforǎ determinǎ o asociere cu artificialul. Metafora aduce cu ea o viziune fragmentarǎ a lumii ; în consecinţǎ, discursul literar devine o fǎrâmiţare, o rupturǎ. Contrar …


MISTIFICĂRILE METAFOREI POETICE

Posted On Oct 20 2011 by

În acord cu diversele teorii elaborate pe acest subiect, putem reduce metafora la o comparaţie sau la o analogie, perfect traductibilǎ şi comprehensibilǎ, sau putem s-o considerǎm drept un element creativ al lumii, reprezentând calitǎţi, semnificaţii sau relaţii noi. Dimensiunea mistificatoare a metaforei se manifestǎ mai ales în cazul metaforelor din cea de-a doua categorie. Vom face referire, în aceastǎ lucrare, la textele poetice ale Sylviei Plath, cunoscuta poetǎ americanǎ a cǎrei operǎ a fost adesea consideratǎ istericǎ şi exageratǎ, fiind, în consecinţǎ, respinsǎ. Analiza ne demonstreazǎ totuşi marea valoare esteticǎ a metaforelor plathiene şi a mecanismelor procesului de metaforizare …


RE-PREZENTARE ŞI RESURECŢIE A SUBIECTULUI CONTEMPORAN: WOYCECK SAU ÎNCEPUTUL DE A FI

Posted On Oct 18 2011 by

Termenul de re-prezentare teatrală se asociază, metaforic vorbind, cu termenul de resurecţie, adică cu ideea unei reîntoarceri la viaţă pe o scenă de teatru. Subiectul este spectacular re-prezentat, prezentat din nou. Reprezentarea originară a subiectului teatral se îmbibă cu forţele vii ale unui real scenic marcat de vid betonat pe care îl asociem cu moartea şi la care facem referire în punerea în scenă a lui Thomas Ostermeir în Avignon a piesei Woyzeck de Georg Buchner.