VARIUM ET MUTABILE SEMPER FORMA. (DE)CONSTRUCŢIA EULUI ÎN BEL-AMI DE GUY DE MAUPASSANT

Posted On Oct 18 2011 by

Expresie a unei frivolităţi bine temperate, moda îşi distribuie energiile între corp, identitate, obiect(e), artă(e), cod(uri), industrii ale aparenţelor, sisteme de valori. Literatura secolului al XIX-lea nu rămâne impasibilă în faţa fenomenului modei iar autorii francezi şi alţii se străduiesc fie să teoretizeze o mişcare de civilizaţie greu de cuprins şi să înţeleagă, fie să-şi îmbrace/dezbrace personajele spre a le face mai credibile şi mai expresive. Câteva nume jalonează – teoretic vorbind – acest demers : Baudelaire, Balzac, Gautier. De aceea studiul despre construcţia identitară de-a lungul vestimentaţiei va avea un corpus literar – romanul Bel-ami de Guy de Maupassant.