LES PROTAGONISTES DU CIRCUIT DE LA PAROLE: JE ET TU

Posted On Jan 15 2019 by

Sur l’emplacement de l’émetteur (« E »), les actes de discours expriment des intentions de se rapporter à soi, états d’esprit, allocutions et invitations à l’interlocution. Les valeurs qui caractérisent ce genre de discours sont l’intelligibilité et l’éloquence de l’expression. Dans l’horizon du langage au sujet de Dieu et la rédemption divine, nous allons insérer des idées révélatrices concernant l’ « affinité » des langages et l’ « auto-implication » par le langage. Sous l’impression du récepteur (« R »), les actes de discours sont des « vecteurs de la perlocution et d’appels à l’interlocution ».  Les valeurs de ce type d’actes sont la persuasion, la crédibilité du locuteur, l’accord de ces articulations …


CÎND CUVINTELE NU VIN DE LA SINE

Posted On Oct 18 2011 by

Plecând de la noţiunea de modalizare autonimică definită de J. Authier-Revuz, ne propunem să analizăm apariţia, la suprafaţa enunţurilor personajelor lui Ionesco, a unei eterogenităţi, a unei non coincidenţe care este, de altfel, constitutivă oricărui act de enunţare.  


ORGANIZAREA ENUNŢIATIVĂ IN CADRUL DISCURSULUI

Posted On Oct 12 2011 by

Enunţarea ca act de limbaj este foarte importantă în relaţiile interumane şi de aceea există multe cercetări care examinează diferitele aspecte care o caracterizează. Actul enunţării se realizează într-o situaţie particulară (situaţia de comunicare) care se compune din: locutor şi destinatar; un loc şi un moment (cadrul spaţio-temporal al enunţării); un mediu particular.  


MODALIZAREA CA DEZVĂLUIRE

Posted On Oct 12 2011 by

Dacă ne referim la definiţia curentă a modalităţilor concepute ca o categorie care studiază diversele mărci lăsate în enunţ de vorbitor, observăm că acestea sunt mai curând văzute ca « etalare de sine » decât  ca « dezvăluire » propriu-zisă. Modalităţile nu sunt niciodată folosite în mod inocent, ele având o anumită încărcătură care nu se referă numai la conţinutul comunicat ci au o incidenţă. am putea spune principală, asupra conţinuturilor de tip inferenţial.


DE LA PUNCTUL DE VEDERE LA DISCURSUL REPREZENTAT

Posted On Oct 12 2011 by

In general, legăm noţiunea de punct de vedere de cele de naratologie şi polifonie. Punctul de vedere se întâlneşte însă şi cu preocupările lingviştilor care îşi manifestă interesul pentru polifonie, căci problematica punctului de vedere trimite la strategiile enunţiative. Punctul de vedere şi discursul reprezentat sunt legate intrinsec în cadrul ScaPoLine deoarece discursul reprezentat constituie un instrument în slujba creării punctului de vedere.