DIALOGUL ÎN ROMANUL VALURILE DE VIRGINIA WOOLF

Posted On Oct 17 2011 by

Cele şase personaje din romanul Valurile al Virginiei Woolf vorbesc perpetuu: apariţia lor este externalizată prin convenţia vorbirii directe. Pornind de la faptul că Virginia Woolf însăşi a numit intervenţiile lor „solilocvii”, scopul acestei lucrări este de a răspunde la două întrebări: formează aceste solilocvii un dialog? Interacţionează personajele la un nivel comunicativ?