EXPRIMAREA ANTONIMIEI PREFIXALE TI PREFIXOIDALE IN LIMBAJUL DREPTULUI FRANCEZ

Posted On Oct 18 2011 by

Cercetarea lingvistică asupra dezvoltării relaţiilor de antonimie prin intermediul structurilor derivaţionale a termenilor opozabili se dovedeşte a fi aspectul esenţial în studiul raporturilor antonimice a sistemelor terminologice.