SOCIO CULTURAL AND IDENTITY PATTERNS IN STEFAN AGOPIAN’S JOURNALISTIC WORK

LAURENŢIU ICHIM

admin 27 Jul 2012

Permanently in search for some solid basis for the development of a socio-cultural and why not of literary awareness within the community, characterized by tension, the negotiation of identity and the sense of belonging are only partially solved and only at the discourse level through a periodical reconstruction of the identity image. At the same time, living within oneself, with oneself and with others represents a neuralgic aspect of the contemporary individual.

Stefan Agopian’s journalistic work places itself within the society, this leading us to the idea that its statements are expressed with the help of being attributed to a certain place and position, avoiding the danger of superficiality and untruthfulness. The main aim of the current paper is to approach Stefan Agopian’s journalistic discourse in relationship with the ideological context, but also with the political and contemporary one, insisting on objectivity, irony, even on self-irony. This is a manner through which, not being able to depart from themselves, they draw attention on the textual obsessions, vital and merciless obsessions of the contemporary writers who reject the often destructive prejudice with dignity. According to this, without renewing themselves, giving up their already acknowledged identity, writers can not remain successful and influential for more than a few decades.

VALORILE ŞI VALORIZAREA VIEŢII PERSONALE ÎN DISCURSUL JURNALISTIC CU RAPORTARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ (PE BAZA ARTICOLELOR SELECTATE DIN PRESA BRITANICĂ ÎN PERIOADA 2007-2008)

JODŁOWSKA DAGMARA

admin 17 Oct 2011

Lucrarea se va concentra pe construirea discursivă a identităţilor personale prin participarea indivizilor în comunicarea interpersonală. Discursului jurnalistic, definit în termeni de tipuri de texte şi tipuri de activităţi de procesare a textului, incluse în rolurile sociale ale participanţilor la comunicarea şi în cultura lor, constituie domeniul nostru de cercetare. Perspectiva de anchetă, axiologia, va fi prezentată ca o disciplină implicată în căutarea esenţei valorilor.Făcând referire la concepte legate de valoarea precum semn şi sens în general, abordarea axiosemiotică va fi aplicată la obiectele care aparţin domeniului de studiu jurnalistic.

Având ca sursă materială The Spectator, studiul va fi prezentat ca fiind efectuat într-un cadru al unui model de clasificare a valorilor. Toate articolele din The Spectator, selectate într-un interval de timp de 2 ani, au fost atent examinate şi cele care se ocupă de aspectele legate de UE au fost alese pentru cercetare. Astfel, a fost adunat corpusul format din aproximativ 27150 mii de cuvinte. După detectarea exponenţilor textuali ai valorilor, vor fi prezentate unele dintre încercările de identificare şi denumire a anumitor tipuri de valori individuale la care recurge presa de ştiri.

VALORILE ŞI VALORIZAREA VIEŢII PERSONALE ÎN DISCURSUL JURNALISTIC CU RAPORTARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ (PE BAZA ARTICOLELOR SELECTATE DIN PRESA BRITANICĂ ÎN PERIOADA 2007-2008)

Jodłowska Dagmara

admin 14 Oct 2011

Lucrarea se va concentra pe construirea discursivă a identităţilor personale prin participarea indivizilor în comunicarea interpersonală. Discursului jurnalistic, definit în termeni de tipuri de texte şi tipuri de activităţi de procesare a textului, incluse în rolurile sociale ale participanţilor la comunicarea şi în cultura lor, constituie domeniul nostru de cercetare. Perspectiva de anchetă, axiologia, va fi prezentată ca o disciplină implicată în căutarea esenţei valorilor.Făcând referire la concepte legate de valoarea precum semn şi sens în general, abordarea axiosemiotică va fi aplicată la obiectele care aparţin domeniului de studiu jurnalistic.

Având ca sursă materială The Spectator, studiul va fi prezentat ca fiind efectuat într-un cadru al unui model de clasificare a valorilor. Toate articolele din The Spectator, selectate într-un interval de timp de 2 ani, au fost atent examinate şi cele care se ocupă de aspectele legate de UE au fost alese pentru cercetare. Astfel, a fost adunat corpusul format din aproximativ 27150 mii de cuvinte. După detectarea exponenţilor textuali ai valorilor, vor fi prezentate unele dintre încercările de identificare şi denumire a anumitor tipuri de valori individuale la care recurge presa de ştiri.