NON COINCIDENTELE ACTULUI DE VORBIRE SI RAPORTUL LOR CU DIALOGISMUL IN OPERA UNUI SCRIITOR ROMAN MODERN

Posted On Oct 18 2011 by

Plecînd de la teoria analizei discursului propusă actualmente de Şcola franceză de lingvistică asupra noţiunii de non coincidenţă a actului de vorbire, ne propunem să aprofundăm această noţiune şi raportul său cu dialogismul lui Bahtin, să trecem în revistă figurile discursive reprezentative cu scopul de a le observa, de a le identifica şi de a le exploata ulterior într-un corpus literar.


ORGANIZAREA ENUNŢIATIVĂ IN CADRUL DISCURSULUI

Posted On Oct 12 2011 by

Enunţarea ca act de limbaj este foarte importantă în relaţiile interumane şi de aceea există multe cercetări care examinează diferitele aspecte care o caracterizează. Actul enunţării se realizează într-o situaţie particulară (situaţia de comunicare) care se compune din: locutor şi destinatar; un loc şi un moment (cadrul spaţio-temporal al enunţării); un mediu particular.