CUNOAŞTEREA DE SINE ŞI INTER-CUNOAŞTEREA. COORDONATE TEORETICO-METODOLOGICE

Posted On Oct 17 2011 by

Cunoaşterea de sine şi acceptarea de sine sunt variabile fundamentale în adaptarea cea mai bună a fiinţei umane la mediul social, în menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale. Studiul face o analiză a principalelor abordări teoretice privind cunoaşterea de sine şi a celor din jur, controversa terminologică şi abordările pe care le putem găsi în literatura psihologică cu privire la Eu şi la Sine.