CĂTRE O PARADIGMĂ CONJUNCTIVĂ A RAPORTULUI DINTRE IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ ŞI IDENTITATEA EUROPEANĂ

Posted On Oct 17 2011 by

Consider că pentru o bună înţelegere a identităţii culturale europene în curs de manifestare şi a relaţiilor sale cu identităţile culturale naţionale atât de diferite şi specifice, avem nevoie de un cadru teoretic nou şi în acest scop am propus conceptul de « paradigmă conjunctivă ». Este  vorba de un nou model de gândire care se construieşte progresiv cu ajutorul eforturilor interdisciplinare din domeniul ştiinţelor umane şi sociale. El poate inspira programele educative şi strategiile de comunicare interculturală pentru a ajuta la formarea unui spaţiu cultural comun la scară europeană. Am pus în discuţie anumite modele teoretice elaborate de către gânditori români …


(English) VERS UN PARADIGME CONJONCTIF DU RAPPORT ENTRE L’IDENTITE ROUMAINE ET L’IDENTITE EUROPEENNE

Posted On Oct 13 2011 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.