ÉTUDE DE LA VARIATION DE L’ORAL EN CLASSE DE FLE

Posted On Jan 15 2019 by

Cet article se propose de présenter une étude portant sur la variation sociolinguistique en français dans un contexte d’enseignement en Pologne. La maîtrise de la variation dite diaphasique représente un aspect non négligeable de la compétence langagière d’un apprenant de langue étrangère, mais son enseignement n’est pratiquement jamais abordé par les manuels didactiques. Dans une étude se déroulant simultanément dans une université polonaise et au sein d’une Alliance Française, nous avons cherché à vérifier s’il était possible de développer la compétence sociolinguistique des apprenants en appliquant deux méthodes sur deux semestres. En premier lieu, nous avons expérimenté un enseignement implicite, …


BRUIAJE REFERENTIALE SI PERTURBAREA ENUNTARII IN DICURSUL TEATRAL AL LUI EUGENE IONESCO

Posted On Oct 18 2011 by

În teatrul lui Ionesco, suprapunerea a două sisteme de reprezentări, unul compatibil cu sistemul reprezentărilor din lumea non-fictivă iar celălalt, un sistem de reprezentări proprii lumii fictive, conduce la instalarea unor contradicţii între presupoziţiile de existenţă, factuale, logice şi ideologice proprii fiecărui sistem şi dă naştere unor bruiaje referenţiale.


CÎTEVA CONSIDERAŢII ASUPRA CONŢINUTURILOR NON INFORMATIVE ÎN FUNCŢIONAREA ÎNTREBĂRILOR

Posted On Oct 18 2011 by

Considerată, cel mai adesea în gramatica tradiţională, ca o cerere de informaţie, întrebarea dezvăluie, prin comportamentul său interactiv, conţinuturi non informative care se plasează la mai multe niveluri ale enunţării. Oricare ar fi contextul, întrebările ţes relaţii implicite între interlocutori, descriu şi/sau construiesc cadrul discursiv.