JOSEPH CONRAD ŞI MODERNISMUL

Posted On Oct 18 2011 by

În prezentul articol îmi propun să analizez, plecînd de la două opere literare şi de la corespondentele lor cinematografice: Heart of Darkness (1899) şi Lord Jim (1900) care au generat respectiv Apocalypse Now de Francis Ford Coppola (1977) şi Lord Jim de Richard Brooks (1965), mentalitatea colectivă produsă de imperialismul britanic şi breşa lingvistică deschisă de Conrad în imaginrul literar al epocii, deschidere pe care ne-o putem imagina ca pe una din bazele aventurii moderniste şi ca pe o nouă privire asupra istoriei contemporane.  


DISCURS IDENTITAR ŞI VALORI EUROPENE

Posted On Oct 17 2011 by

Noţiunea de identitate şi în special procesul de ştergere a identităţilor au fost timp îndelungat obstacole în calea comunicării. In prezent, dimpotrivă, într-un univers deschis dar lipsit adesea de repere, identitatea devine un jalon esenţial, o condiţie a noilor forme de dialog intercultural. In acest proces de (re)construire identitară, valorile culturale au rolul lor fundamental. Insă percepţia valorilor a fost mult timp influenţată de gândirea stereotipă, de frustrări sau de ignorarea propriei moşteniri culturale. Studiul nostru scoate în evidenţă câteva dimensiuni ale caracterului dialogic al identităţii ca rezultat al unei serii de antagonisme-identitate individuală şi/sau colectivă, identitate refugiu şi/sau relaţională …