ACTUL DE A MINCA SUB SEMNUL ETICII POPULARE. STUDIU ETNOLINGVISTIC

Posted On Oct 18 2011 by

Locul fundamental pe care hrana îl ocupă în existenţa oricărei fiinţe umane este ilustrat şi la nivelul limbii, alimentaţia fiind ferm ancorată în cultură, purtătoare a unui puternic reper identitar.


O CUGETARE LINGVISTICĂ DESPRE PROCESUL INTEGRĂRII EUROPENE : ENGLEZA ŞI FRANCEZA ÎN TRADUCEREA EXPERIENŢEI COMUNITARE

Posted On Oct 17 2011 by

Principiul de bază al Uniunii europene fiind unirea în diversitate, multilingvismul se situează în centrul integrării europene. Organismele însărcinate cu traducerea documentelor Comisiei au drept misiune să asigure comunicarea atât în sânul instituţiilor europene cât şi în fiecare dintre ţările membre. In această vastă confederaţie politică şi tehnică pe care o reprezintă Uniunea europeană, culturile şi limbile se amestecă, se îmbogăţesc, coexistă. Noile realităţi ale Uniunii sunt denumite cu ajutorul unor termeni noi, dotând universul nostru politic, social, cultural, economic cu noi faţete. In analiza noastă, ne punem întrebări cu privire la originea acestor « nou-născuţi » lingvistici şi la transpunerea lor …