POST-REVOLUTION ROMANIAN FIRST NAMES BEETWEN FASHION AND TRADITION

Posted On Jul 27 2012 by

In the evolution of the semantic system, the anthroponomical baptismal name is lost today and what remains is only its identification function. The given name has been liberated from its magical connotations and today it is merely a „label”, although for those who choose it, it usually has an affective value. First person forenames were words of common language, they had a special meaning and brought a distinguished information about the person who wore it. Formerly, the current identification of people consisted of adding the Christian name to the name of the father. If the specification was insufficient, the identification …


SĂ ÎNŞELI PENTRU A-ŢI SALVA VIAŢA

Posted On Oct 19 2011 by

Confruntate cu hazardul istoriei, anumite personaje makiniene se vǎd obligate sǎ facǎ o alegere existenţialǎ importantǎ : sǎ mintǎ pentru a putea rǎmâne în viaţǎ sau în libertate. Naratorul din Requiem pour Est, protagonistul din La Musique d’une vie sau Volski, personajul emblematic din La vie d’un homme inconnu, opteazǎ pentru minciunǎ, pentru prefǎcǎtorie, pentru a suporta repercursiunile unui sistem politic totalitar, în cazul primilor doi. În cazul celui de-al treilea, Volski, este vorba doar de refuzul de a împǎrţi ceva cu lumea din care nu mai face parte. Ne propunem aici sǎ punem în evidenţǎ subterfugiile folosite la nivelul …