ÎNCEPUTURILE COMPARATISMULUI ÎN LITEARTURA ROMÂNĂ : DUMITRU POPOVICI

Posted On Oct 18 2011 by

Lucrarea noastră are drept obiect viaţa şi activitatea lui Dimitrie Popovici, profesor la universitatea din Cluj şi pionier al criticii comparatiste româneşti. Gândirea critică a profesorului clujean se integrează în fluxul problemelor importante ale criticii europene (Şcoala formaliştilor ruşi, critica structuralistă) şi în orientările criticii româneşti (Ibrăileanu, G. Călinescu, T. Vianu, D. Caracostea). Concluzia lucrării noastre va fi legată de ideea că D.Popovici este un gânditor polivalent dotat cu un spirit creator şi călăuzit de valorile culturii universale.


FRANCOFONIE ŞI INTERDISCIPLINARITATE : ELEMENTE ALE UNEI REFLECŢII EPISTEMOLOGICE

Posted On Oct 18 2011 by

Acest articol intenţionează să analizeze câteva dintre problemele întâlnite în domeniul « studiilor francofone » care tind să se polarizeze în jurul evenimentului colonial care nu este totuşi decât unul dintre aspectele francofoniei. El propune aşadar o ruptură epistemologică care ar trebui să conducă la o mai bună luare în considerare a istoricităţii literaturilor în franceză.