ELABORAREA PROGRAMELOR PENTRU FOS. CÎTEVA PRINCIPII METODOLOGICE

Posted On Oct 18 2011 by

Franceza prin Obiective Specifice (FOS) se adresează unui public obligat să achiziţioneze, cel mai rapid posibil, cunoştinţe, priceperi şi comportamente care să îi permită să facă faţă diverselor situaţii ale vieţii sociale şi profesionale. În acest context, elaborarea unor referenţiale de competenţe lingvistice şi a unor programe de FOS se dovedeşte din ce în ce mai necesară.