SĂ DEGHIZEZI CUVINTELE FĂRĂ SĂ LE ASCUNZI

Adriana-Gertruda Romedea

admin 20 Oct 2011

Scopul studiului nostru este de a demonstra modul în care « figurile » pot  « masca »  sensul cuvintelor. De altfel, figurile de construcţie ale retoricii vizeazǎ ordinea psihologicǎ a propoziţiilor şi frazelor, având ca scop adeziunea receptorului. Ideile aparţin unei conştiinţe şi de aceea termenii, propoziţiile, frazele posedǎ o caracteristicǎ cognitivǎ, o anumitǎ intenţionalitate. Aceastǎ trǎsǎturǎ este manifestǎ mai ales în expresiile lingvistice, care au drept scop persuadarea interlocutorilor. Figurile împrumutǎ ideilor o formǎ exterioarǎ care le deghizeazǎ, fǎrǎ însǎ a le ascunde.

 

MIMETISM ŞI SIMULARE ÎN PIESA LES JUMEAUX VÉNITIENS DE C. GOLDONI

Souad Khelouiati

admin 20 Oct 2011

În Les Jumeaux vénitiens, obiect al studiului nostru, existǎ o lume a falsitǎţii, în care toţi se preface : iluzii, false interpretǎri ale realitǎţii, subiectivitatea viziunilor fiecǎrui personaj. Goldoni îşi acoperǎ personajele cu un vǎl de mister, care lasǎ sǎ se strecoare îndoiala asupra intenţiilor lor.

Antrenate în fluxul evenimentelor, personajele cad pradǎ conflictelor, în care temerile se opun aspiraţiilor, visurile se lovesc de cruda realitate, dorinţele întâmpinǎ obstacole în dorinţele celorlalţi, libertatea şi puterea lor sunt stǎvilite de propriile limite sau de cele pe care le impune societatea. În spatele mǎştilor, se ascunde o codificare socialǎ sofisticatǎ, în fapt o naturǎ umanǎ mai apropiatǎ de un bestiar monstruos şi necruţǎtor decât de sentimente conviviale şi umaniste. În lumea lui Goldoni, intensitatea situaţiilor este aproape întotdeauna paroxisticǎ; cǎci violenţa antagonismelor, excesul personajelor, al sentimentelor, senzaţiilor, cǎutǎrilor şi pasiunilor lor este resortul însuşi al oricǎrei acţiuni dramatice.