LA PASSION ORPHIQUE ET L’EXPÉRIENCE DU SACRÉ DANS LA PROSE FANTASTIQUE DE MIRCEA ELIADE

Posted On Jul 31 2014 by

La poétique fantastique de Mircea Eliade, très différente de celle occidentale, ne renvoie pas seulement à la théorie des genres littéraires, beaucoup plus complexe, elle découle de la modalité du philosophe, du savant et de l’artiste d’envisager le monde. Dans la vision orientale et même orthodoxe de l’écrivain roumain, le fantastique ne propose plus une évasion du réel ou la création d’un autre monde, soumis à d’autres lois. Au contraire, le fantastique de Mircea Eliade, camouflé dans le profane, surgit du réel et d’une autre compréhension de l’histoire dans laquelle l’homme, point d’interférence des énergies individuelles et cosmiques, vit dans …


MORAL ŞI AMORAL ÎN POVESTIRILE FANTASTICE ALE CORRINEI BILLE

Posted On Oct 18 2011 by

Originalitatea scriiturii Corrinei Bille constă în crearea unui univers situat la intersecţia realului, bizarului şi fantasticului, unui univers populat cu personaje stranii, sălbatice, instinctive. Cititorul devine complicele naratoarei în demersul său de a răsturna morala cotidiană şi de a instaura ciudăţenie şi ambiguitate în lumea reală.


IDENTITATE ŞI NON IDENTITATE IN NUVELA FANTASTICĂ A S. CORINNA BILLE

Posted On Oct 12 2011 by

Scriitoarea S. Corinna Bille, cunoscută în spaţiul francofon mai ales ca o creatoare de nuvele – situate la graniţa dintre real, straniu şi fantastic – a transpus problema identitară a elveţienilor în scrierile sale, la nivelul personajelor care aparţin unei lumi intermediare. Prezenţe nesigure, ele sunt mai degrabă apariţii, fantome. Cand avem impresia că eroii au o constituţie mai concretă, scriitoare ne face să asistăm la o dispariţie subită sau la o o schimbare radicală a identităţii prin metamorfozarea in animale sau în obiecte. In aceste condiţii, nenumărate întrebări apar : cum se poate fixa identitatea unui personaj? Care este reacţia …