QUELQUES DIFFÉRENCES ÉPISTEMOLOGIQUES DE LA COMMUNICATION DANS L’ESPACE PUBLIC

Posted On Jul 27 2012 by

La communication dans l’espace public est le plus souvent assimilée à la communication médiatique ou à celle politique. Nous nous proposons d’analyser les différences entre les divers types de communication et souligner à quel point on peut parler des particularités de la communication dans l’espace public. L’étude des messages de la communication publique mettra en évidence ses caractéristiques et les différences de fond et d’intention qui surgissent entre les multiples formes de la communication dans la société, en considérant la communication publique, médiatique, politique comme parties de la communication au sein d’une société particulière. En effet, même si c’est la …


FRANCOFONIE ŞI INTERDISCIPLINARITATE : ELEMENTE ALE UNEI REFLECŢII EPISTEMOLOGICE

Posted On Oct 18 2011 by

Acest articol intenţionează să analizeze câteva dintre problemele întâlnite în domeniul « studiilor francofone » care tind să se polarizeze în jurul evenimentului colonial care nu este totuşi decât unul dintre aspectele francofoniei. El propune aşadar o ruptură epistemologică care ar trebui să conducă la o mai bună luare în considerare a istoricităţii literaturilor în franceză.