LEGITIMITATE ŞI ICONICITATE

Posted On Oct 18 2011 by

Dinamica instituţională susţinută de luptele pentru decolonizare a pus în prim plan un anumit număr de scriitori/teoreticieni care au devenit veritabile simboluri producînd efectul de teorie care se perpetuează în cadrul postcolonialismului. Ne gîndim aici în mod special la rolul lui Sartre, Fanon sau Memmi în definirea şi deci a legitimării figurii scriitorului anticolonial, ceea ce determină atît istoria literaturii africane cît şi contururile corpusului ei.