FEMEIA ÎNTRE CREŞTINISM ŞI PĂGÂNISM ÎN OPERA LUI HEINRICH MANN

Posted On Oct 18 2011 by

Această lucrare conţine exemple de figuri feminine mitologice şi biblice (atât din Vechiul, cât şi din Noul Testament) şi reprezentările lor în unele dintre romanele lui Heinrich Mann la fin de siècle. Sexualitatea făţişă a eroinelor este o dovadă a revoltei împotriva falsei pudori sau a bigotismului societăţii de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi un semn de emancipare.