THE PROFESSIONAL CONCEPTOSPHERE AS THE TOOL OF SHAPING THE SEAMEN’S REAL PICTURE OF THE WORLD

Posted On Dec 11 2017 by

The main task of the higher education system, in particular sea profile education, is set to be shaping of a professional picture of the world. A number of requirements for training sea profile specialists are presented in educational standards; among them, cultural and professional competences. Thus, the student should be able to think outside the box in extreme situations, be able to adapt to the conditions of the foreign-language environment, to analyze and process information, to provide communication in English on different topics. An important condition of shaping a professional picture of seamen lays in overcoming cultural and language barriers. …


DREAM, REALITY AND ILLUSION AS DISCURSIVE CONCEPTS IN AMERICAN DRAMA: O’NEILL, WILLIAMS, MILLER, ALBEE

Posted On Dec 11 2017 by

The roots of such concepts as dream, reality, and illusion are as old as human history. The human being has dreamt of his/her existence, supernatural events, natural environment, society, and family since primitive ages. Dream might roughly stem from, or, be described as intuition, longing and in this context it is a vivid and enthusiastic emotion and/or sensation. Reality, however, reflects whatever independent from human subconscious, and expresses concrete and objective things in general. A person, mostly, takes refuge in the dreams when he/she makes a choice between reality and sensation, emotion and intuition in his/her memory. Thus, dream in …


(English) THE DISCOURSE OF THE SUPERNATURAL IN VICTORIAN NOVELS

Posted On Feb 22 2017 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.


(English) DISCOURSE AS A VERBALLY ARTICULATED FORM OF OBJECTIFICATION OF CONSCIOUSNESS CONTENTS: EVOLUTIONARY ASPECTS

Posted On Feb 22 2017 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.


L’AUTODÉSIGNATION DANS LE DISCOURS LITURGIQUE ORTHODOXE

Posted On Jul 18 2014 by

Nous nous proposons d’étudier les différentes formes discursives de l’autodésignation employées par les ministres et par les fidèles dans quelques textes liturgiques orthodoxes, en langue française. Nous ferons référence aux prières prononcées par le prêtre-célébrant lors de la liturgie eucharistique (aux moments de la grande entrée et de la consécration des espèces eucharistiques), par les fidèles avant la communion, et à deux livres de spiritualité (Le Père Cléopas et Propos d’un moine orthodoxe), comprenant ainsi la liturgie dans son sens large (d’ensemble des textes liturgiques et des livres de culte, de la littérature patristique et spirituelle). Nous analyserons quelques formes …


(English) THE OTHER RENAISSANCE: REVIVAL OF THE AUTHENTIC WOMEN

Posted On Jul 18 2014 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.


(English) MONOLOGUE AS A DISCOURSE OF MARGINALITY IN CONTEMPORARY AMERICAN DRAMA

Posted On Jul 18 2014 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.


(English) THE BEYONDNESS OF IDENTITY IN SYLVIA PLATH’S POEMS

Posted On Oct 17 2011 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.


„MAI MULT DE-UN NEAM, DAR MAI PUŢIN DE-UN SOI”: FANTOME-CUVÂNT ŞI CUVINTE-FANTOMĂ ÎN HAMLET

Posted On Oct 17 2011 by

Această lucrare se concentrează pe luarea în considerare a unor aspecte lingvistice şi stilistice ale acestei mari tragedii shakespeariene, în scopul de a dezvolta o analiză poetică, menită a sublinia mişcarea ireversibilă de semnificaţii, care în cele din urmă duce la o schimbare tragică a întregului univers al piesei. Repetiţii care aduc noi şi tulburătoare atribuiri de sens, acumulări de energii întunecate, erupţii violente semantic, înţelesuri duble – toate acestea dau naştere nu numai unei fantome, care este compusă din cuvinte, dar, mai interesant, la cuvinte care se comportă precum nişte fantome sau chiar la cuvintele care sunt bântuite de …


VALORILE ŞI EVALUAREA CA MARCATORI DISCURSIVI AI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

Posted On Oct 17 2011 by

Valorile şi evaluarea sunt percepute ca fiind fenomene discursive realizate atât la nivelul structurii gramaticale, cât şi la nivelul selecţiei lexical. Prin urmare, valorile şi evaluarea se presupune a fi prezente în fiecare expresie lingvistică. De aceea, pare a fi posibil să se aplice metode de investigaţie, de analiză a discursului critic (ADC) în studiul lor. Accentul prezentei lucrări este pus pe studiul unui singur aspect investigat de ADC, şi anume valorile şi evaluarea ca marcatori ai identităţii naţionale. Pentru a exemplifica utilizarea acestora în acest scop, s-a decis să se investigheze comunicatul de presă al unui subiect politic unic, …


(English) HERMENEUTICS. FROM INVESTIGATIO INTENTIO AUCTORIS TO INVESTIGATIO INTENTIO OPERIS

Posted On Oct 17 2011 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.


DISCURSURI ANTROPOLOGICE ÎN ROMANELE ENGLEZEŞTI DIN SECOLUL AL XIX-LEA

Posted On Oct 17 2011 by

Prezenta lucrare îşi propune să arate felul în care doctrinele politice, economice, sociale şi religioase au încercat să justifice aşa-zisa îndreptăţire a diviziunii sociale şi a inegalităţii împărţirii bunurilor, aşa cum au fost acestea înfăţişate în romanele englezeşti ale secolului al XIX-lea (de către autori ca Charles Dickens, Charlotte Bronte).


VALORILE ŞI EVALUAREA CA MARCATORI DISCURSIVI AI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

Posted On Oct 14 2011 by

Valorile şi evaluarea sunt percepute ca fiind fenomene discursive realizate atât la nivelul structurii gramaticale, cât şi la nivelul selecţiei lexical. Prin urmare, valorile şi evaluarea se presupune a fi prezente în fiecare expresie lingvistică. De aceea, pare a fi posibil să se aplice metode de investigaţie, de analiză a discursului critic (ADC) în studiul lor. Accentul prezentei lucrări este pus pe studiul unui singur aspect investigat de ADC, şi anume valorile şi evaluarea ca marcatori ai identităţii naţionale. Pentru a exemplifica utilizarea acestora în acest scop, s-a decis să se investigheze comunicatul de presă al unui subiect politic unic, …