GENTRIFICAREA CA URMARE A GLOBALIZĂRII

Posted On Oct 17 2011 by

Smith şi Williams au definit gentrificarea ca „reabilitare a clasei muncitoare şi transformarea ulterioară a unei zone într-un cartier din clasa de mijloc”. Gentrificarea a subliniat efectele economiei mondiale asupra sectoarelor nou formate ca urmare a activităţilor financiare şi a tranzacţiilor internaţionale de locuri de muncă în cursul lui 1980, ca urmare a schimbărilor radicale în economia turcă. Au existat noi tipuri de locuri de muncă în special în Istanbul, în conformitate cu cerinţele acestei noi economii, globalizate. Pentru a localiza aceste locuri de muncă, fondul de locuinţe este necesar să existe aproape de centrul oraşului. Cu toate acestea, zonele …