DIFERENŢĂ CULTURALĂ, CONVENŢIE DE INTERPRETARE ŞI DIDACTICA LIMBILOR

Posted On Oct 18 2011 by

Cele câteva consideraţii care urmează îşi au originea într-un episod cu caracter intercultural trăit, cu puţin timp în urmă, de doi şefi de stat: unul dintre ei, invocînd incompatibilitatea culturală, şi-ar fi exprimat dorinţa de a nu mai fi îmbrăţişat, gest considerat a fi un complement/supliment la actul de a saluta sau chiar ca un element structural al actului de a saluta. O serie de întrebări apare: de ce acest refuz survenit dintr-o dată deşi cei doi actori nu se aflau la prima experienţă de acest fel? Idiosincrazie particulară? Care este importanţa pe care o poate dobîndi un gest? Cum …


ATUNCI CÂND LEGENDELE URBANE ÎL FOLOSESC PE CELĂLALT PENTRU A REAFIRMA IDENTITATEA CELOR CARE LE TRANSMIT…

Posted On Oct 12 2011 by

In plină construcţie europeană, discursul sociopolitic dominant propăvăduieşte  descoperirea Celuilalt şi acceptarea diferenţei. In societatea noastră multiculturală unde coexistă diverse subculturi şi comunităţi, o mulţime de Ceilalţi apare pe acelaşi teritoriu real sau virtual. Refuzul de a se identifica, care a permis individului să se afirme ca entitate auto suficientă, a dat naştere mai ales legendelor urbane, care îşi reafirmă valorile şi tabuurile prin desemnarea unei alterităţi care nu le-ar împărtăşi. O analiză semio pragmatiă a o sută de variante ale unor legende ne-a dat astfel posibilitatea de a dezvălui intenţiile, identitatea şi relaţia subiecţilor care transmit aceste poveşti.