“ÎŢI SPUN DUMNEAVOASTRĂˮ. RAPORTAREA LA DIVINITATE ÎN FRANCEZĂ ŞI ÎN RUSĂ ÎN MEMORIILE LUI N. BERDIAEV“ÎŢI SPUN DUMNEAVOASTRĂˮ. RAPORTAREA LA DIVINITATE ÎN FRANCEZĂ ŞI ÎN RUSĂ ÎN MEMORIILE LUI N. BERDIAEV

Posted On Oct 18 2011 by

Fiu al unui nobil rus şi al unei mame de origine franceză, Nikolaï constată că există diferenţe între modalităţile de a se adresa lui Dumnezeu în tradiţia catolică şi confesiunea ortodoxă rusă. Această amintire va ramîne gravată în mintea lui şi va determina în parte viziunea sa asupra raporturilor între Orient şi Occident.