NON COINCIDENTELE ACTULUI DE VORBIRE SI RAPORTUL LOR CU DIALOGISMUL IN OPERA UNUI SCRIITOR ROMAN MODERN

Posted On Oct 18 2011 by

Plecînd de la teoria analizei discursului propusă actualmente de Şcola franceză de lingvistică asupra noţiunii de non coincidenţă a actului de vorbire, ne propunem să aprofundăm această noţiune şi raportul său cu dialogismul lui Bahtin, să trecem în revistă figurile discursive reprezentative cu scopul de a le observa, de a le identifica şi de a le exploata ulterior într-un corpus literar.