AUTOFICTION, OBLIQUITÉ ET AUTRES «ÆNCRAGES» DANS LA REPRÉSENTATION DISCURSIVE DU MOI INTIM

Posted On Jul 18 2014 by

Cette étude portera sur la mise en acte des stratégies fondamentales que Georges Perec déploie dans son espace scripturaire afin de représenter des bribes de son intériorité meurtrie. L’écrivain n’a de cesse à biaiser avec la réalité par le truchement de ses nombreux artifices rhétoriques fondés essentiellement sur le jeu ambigu de cache-cache entre le réel et ses représentations, entre le vrai et le faux, la mémoire et le trou de mémoire,  pour construire ses remparts de mots face à la terreur de la confession. Georges Perec s’avère être le maître du déguisement et sa rencontre avec l’Histoire, qui lui …


CUVINTE ŞI LUCRURI. « DEGHIZAREA » CÂTORVA TERMENI ROMÂNEŞTI DE ORIGINE ORIENTALĂ

Posted On Oct 20 2011 by

O trǎsǎturǎ fundamentalǎ a lexicului unei limbi este capacitatea sa de a oglindi cultura unui popor. Existǎ structuri lexicale care înglobeazǎ elemente ce pot fi considerate drept semne ale unui anumit profil etnic, conţinând un puternic reper identitar. În acest context, ne propunem sǎ studiem câteva cuvinte româneşti de origine turcǎ, ce au ca fundament imagini ale deghizǎrii. Aceşti termeni exprimǎ  comportamente supuse unei anumite etici sociale, care presupune, pe de o parte, atitudinea general umanǎ faţǎ de înşelǎciune, imposturǎ, fǎţǎrnicie şi, pe de altǎ parte, atitudinea românului în ceea ce priveşte cultura orientalǎ, ipostazǎ absolutǎ a alteritǎţii etnice şi …


MINCIUNĂ, MIMETISM ŞI DEGHIZARE ÎN CONSTRUCŢIA IDENTITARĂ A ANUMITOR ROMÂNI DIN FRANŢA : TRĂDAREA LIMBII MATERNE

Posted On Oct 20 2011 by

Ne propunem sǎ studiem aici, din punct de vedere socio-lingvistic, câteva cazuri de renunţare la practica limbii române ca limbǎ maternǎ (şi la transmiterea sa cǎtre generaţiile viitoare), înregistrate printre românii care trǎiesc în Franţa în familii monoculturale sau mixte – franco-române. Relaţia lor deformatǎ, denaturatǎ, cu limba maternǎ, trǎdatǎ în numele unei integrǎri prin asimilare în societatea francezǎ stǎ la baza unei construcţii identitare definite prin minciunǎ (în ceea ce priveşte originea lor românǎ negatǎ), mimetism (dorinţa de a semǎna cu orice preţ şi în toate privinţele cu francezii, mai ales prin folosirea francezei ca limbǎ unicǎ a biografiei …


DEGHIZAREA SAU CĂUTAREA CELUILALT ÎN SINE

Posted On Oct 12 2011 by

A se deghiza presupune a schimba felul de a fi al unei persoane, pentru ca ea să pară altcineva. În ciuda transformării exterioare pe care o suferă purtătorul măştii, deghizarea nu ascunde decât pentru a dezvălui. Spre deosebire de metamorfoză, deghizarea nu modifică în mod fundamental structura sau natura fiinţei umane, deşi poate avea uneori un impact puternic asupra personalităţii. Lipsită de vechea sa « putere magică de producere a realităţii », deghizarea oferă mai multe informaţii despre intenţiile persoanei deghizate decât ascunde.