ÎNCEPUTURILE COMPARATISMULUI ÎN LITEARTURA ROMÂNĂ : DUMITRU POPOVICI

Posted On Oct 18 2011 by

Lucrarea noastră are drept obiect viaţa şi activitatea lui Dimitrie Popovici, profesor la universitatea din Cluj şi pionier al criticii comparatiste româneşti. Gândirea critică a profesorului clujean se integrează în fluxul problemelor importante ale criticii europene (Şcoala formaliştilor ruşi, critica structuralistă) şi în orientările criticii româneşti (Ibrăileanu, G. Călinescu, T. Vianu, D. Caracostea). Concluzia lucrării noastre va fi legată de ideea că D.Popovici este un gânditor polivalent dotat cu un spirit creator şi călăuzit de valorile culturii universale.