ŢIPETELE ŞI FUNCŢIA LOR MOBILIZATOARE ÎN JOCURILE TELEVIZATE

Posted On Oct 20 2011 by

Fie cǎ apare prezentatorul, cǎ se învârte roata sau cǎ un candidat câştigǎ lozul cel mare, ţipetele publicului însoţesc acţiunea. În emisiunile televizate, aceste manifestǎri – discrete, sau chiar excluse din viaţa socialǎ – apar din belşug. Mai mult încǎ : ele sunt dirijate, puse în scenǎ, într-o simulare a fervorii spontane. Ţipetele sunt un ingredient constitutiv al jocurilor televizate şi al adunǎrilor distractive ale maselor (întâlniri sportive, întruniri politice…). Vom examina, pentru început, diversitatea ţipetelor (individuale / colective ; spontane / comandate ; verbale / vocale…) de pe platourile jocurilor televizate. Vom sublinia mai apoi natura primarǎ şi comunǎ a acestor ţipete, …


CINETICA SEMNELOR ÎN TEATRUL LUI TARDIEU

Posted On Oct 18 2011 by

Interesul şi fascinaţia pe care le exercită spectacolul de teatru se nasc din coprezenţa unei tendinţe iniţiale, aceea de a face ca un text să fie jucat de actori, şi de o pletoră de propensiuni adiacente. Nu ne propunem în prezentul articol un studiu semilogic, ci un studiu al semnelor plecînd de la două dintre aspectele lor care au legătură cu compartimentele fondatoare ale textului şi ale reprezentării: limba şi gestualitatea.