PROPRIETĂŢI LINGVISTICE ALE COMPARAŢIILOR CONVENŢIONALE CU PRIVIRE LA OM DIN LIMBA ENGLEZĂ

Posted On Oct 17 2011 by

În lumina unor teorii din diferite domenii ale lingvisticii (etimologie, lexicologie, lingvistică cognitivă şi semantică), precum şi din retorică şi stilistică, comparaţiile pot fi abordate fie ca frazeme (cu sensuri literale sau metaforice) fie ca tropi (a căror utilizare este poetică şi dependentă de context). „Comparaţiile formale” (Veale & Hao, 2009), „comparaţii stoc” (Norrick, 1986), precum şi „comparaţiile non-poetice” (Fishelov, 2007), sunt toţi termeni care pot fi folosiţi cu referire la categoria de comparaţii lingvistice convenţionale ale căror expresie, modele şi caracteristici semantic ne propunem le să analizăm în lucrarea noastră.