ARHETIPUL UNEI SOCIETĂŢI MIMETICE ÎN ROMANUL ANTILEZ CONTEMPORAN

Ida Sandrine Massolou

admin 19 Oct 2011

În studiul nostru, mimetismul are sensul unei încercǎri de a semǎnǎ cu celǎlalt, prin imitarea comportamentului sǎu. Romanul antilez, obiectul analizei noastre, ne provoacǎ sǎ studiem diferitele forme de imitaţie, de mimetism în societatea contemporanǎ antilezǎ, fie cǎ e vorba despre forme de imitaţie, forme cognitive sau disimulǎri. Societatea antilezǎ post-sclavagistǎ este influenţatǎ de dorinţa de a semǎna din punct de vedere cultural şi intelectual cu Celǎlalt, cu Albul, ceea ce este, fǎrǎ îndoialǎ, consecinţa sclavagismului, a cǎutǎrii prin imitaţie a unei forme de eliberare. Dorim sǎ înţelegem astfel dacǎ societatea antilezǎ a depǎşit aceastǎ percepţie ideologicǎ şi dacǎ disimularea sau prefǎcǎtoria sunt încǎ perceptibile şi astǎzi.