LE CORPS COMME OBJET DE CONSOMMATION : LE TATOUAGE

Posted On Nov 11 2015 by

Le tatouage est un art qui se pratique depuis plusieurs milliers d’années partout dans le monde. Des momies datant du IIIème et du IVème siècle avant J.C. ont été retrouvées, tatouées sur les bras, les jambes et le dos, des femmes d’ailleurs. Les Bretons étaient décrits comme étant tatoués dans les divers récits de conquêtes de Jules César. C’est la religion, autour du VIIème siècle, qui mettra un terme à ces pratiques considérées comme païennes, lui donnant une image si négative qu’elles finiront par disparaître complètement. Ce n’est qu’au XIVème siècle que le tatouage fera de nouveau son apparition sur …


STRATEGII DE MOBILIZARE A RECEPTORULUI ÎN DISCURSUL PUBLICITAR

Posted On Oct 20 2011 by

Publicitatea, ca fenomen al societǎţii de consum – domeniu al liberei concurenţe şi al competiţiei – a dezvoltat un discurs propriu de informare şi de elogiu, menit sǎ influenţeze cumpǎrǎtorul. Tipul particular de comunicare instaurat de discursul publicitar, unidirecţionalǎ, dinspre enunţǎtor spre public, presupune o comunicare solicitativǎ, mobilizatoare şi aleatorie. Structura comunicativǎ publicitarǎ este axatǎ, înainte de toate, pe cǎutarea stabilirii unui contact. Intrarea în contact cu destinatarul este primul pas spre obţinerea adeziunii sale. Eforturile locutorului presupun mobilizarea receptorului spre un anumit comportament, acela de a deveni un receptor-consumator şi de a lua decizia de a se implica în …


DISCURSUL PUBLICITAR SI EXPLOATAREA FIGURILOR RETORICE

Posted On Oct 18 2011 by

Discursul publicitar modern îşi găseşte locul într-o lungă tradiţie care îşi are originile în antichitate. Retorica clasică îşi dovedeşte perenitatea în discursul publicitar ca metodă de exploatare a nevoilor şi dorinţelor membrilor societăţii de consum, nevoi şi dorinţe transferabile asupra obiectului căruia i se face publicitate.