METAPHORICAL CONCEPTS BEYOND EVERYDAY LANGUAGE

Posted On Jul 27 2012 by

Along the years, metaphors have been perceived as powerful instruments of effectiveness used by writers to achieve a certain literary effect. However, they are more than rhetorical devices employed by orators and writers to strengthen and decorate their speeches and composition. Recently, cognitive linguists have demonstrated that metaphors play an important role in language and constitute people’s primary mode of mental operation, influencing the way in which they conceptualize abstract concepts such as identity, morality, life, love, etc. Thus, metaphor proves to be the main mechanism through which people comprehend abstract concepts and perform abstract reasoning. Nowadays, we can talk …


METAFORE CA SEMNE: ÎNTRE ATITUDINI COGNITIVE ŞI PUNCTE DE VEDERE COGNITIVE

Posted On Oct 17 2011 by

Articol nostru are ca scop raportarea la studiul a trei elemente specifice procesului didactic: „profesor”, „elev”, „clasă”, care sunt tratate de noi ca obiecte semiotice. În studiul nostru vom propune o perspectivă de investigare lingvistică şi cognitivă. Metafora va constitui criteriul de colectare a datelor. Adoptând abordarea şi metodele propuse în cadrul Teoriei Metaforei Conceptuale dezvoltate de Lakoff si Johnson, vom aborda reprezentările metaforice ale modelului cognitiv de educaţie de la 3 grupe de respondenţi din Polonia, studenţi din cele trei regiuni poloneze care studiază pentru a deveni profesori de engleză. Ar trebui adăugat că, deşi respondenţii noştri sunt în …