LECTURA UNUI ARTICOL DE PRESĂ SOCIO-PSIHO-ECONOMIC

Posted On Oct 18 2011 by

Metodele de exprimare şi de comunicare în situaţii profesionale variate fac obiectul pedagogiei active actuale care doreşte să răspundă nevoilor de exprimare ale celor care învaţă limba franceză ca limbă străină în vederea îmbunătăţirii capacităţilor lor de comunicare în lumea de astăzi, din ce în ce mai complexă şi mai specializată.