METAFORE CA SEMNE: ÎNTRE ATITUDINI COGNITIVE ŞI PUNCTE DE VEDERE COGNITIVE

Strugielska Ariadna

admin 17 Oct 2011

Articol nostru are ca scop raportarea la studiul a trei elemente specifice procesului didactic: „profesor”, „elev”, „clasă”, care sunt tratate de noi ca obiecte semiotice. În studiul nostru vom propune o perspectivă de investigare lingvistică şi cognitivă. Metafora va constitui criteriul de colectare a datelor. Adoptând abordarea şi metodele propuse în cadrul Teoriei Metaforei Conceptuale dezvoltate de Lakoff si Johnson, vom aborda reprezentările metaforice ale modelului cognitiv de educaţie de la 3 grupe de respondenţi din Polonia, studenţi din cele trei regiuni poloneze care studiază pentru a deveni profesori de engleză. Ar trebui adăugat că, deşi respondenţii noştri sunt în prezent pregătiţi pentru a deveni profesori de limba engleză, mulţi dintre ei au învăţat deja limba. În scopul prezentului articol, datele au fost evaluate din perspectiva fondului profesional al respondenţilor. Cu alte cuvinte, ne-am propus să vedem dacă conceptualizările generate de învăţare şi de predare în sistemul de învăţământ anterior (înainte de reformă), au fost modificate după ce au fost expuse la o experienţă educaţională nouă (influenţată de paradigma constructivistă).

Înainte de a trece la descrierea şi evaluarea datelor colectate, vom discuta despre versiunea clasică a teoriei metaforei conceptuale (CMT), care consideră metaforele ca semne statice. Vrem să demonstrăm că metaforele ar trebui să fie privite ca modele dinamice şi schimbătoare, derivate din studii empirice, şi anume ca semn-procese.