DISCURS IDENTITAR ŞI VALORI EUROPENE

ADIA CHERMELEU

admin 17 Oct 2011

Noţiunea de identitate şi în special procesul de ştergere a identităţilor au fost timp îndelungat obstacole în calea comunicării. In prezent, dimpotrivă, într-un univers deschis dar lipsit adesea de repere, identitatea devine un jalon esenţial, o condiţie a noilor forme de dialog intercultural. In acest proces de (re)construire identitară, valorile culturale au rolul lor fundamental. Insă percepţia valorilor a fost mult timp influenţată de gândirea stereotipă, de frustrări sau de ignorarea propriei moşteniri culturale. Studiul nostru scoate în evidenţă câteva dimensiuni ale caracterului dialogic al identităţii ca rezultat al unei serii de antagonisme-identitate individuală şi/sau colectivă, identitate refugiu şi/sau relaţională – şi mizele unui discurs identitar în noua paradigmă socială.

UN DISCURS CRITIC DESPRE DISCURSUL IDENTITAR ROMÂNESC. PROPUNERI PENTRU MODERNIZAREA DISCURSULUI IDENTITAR

DUMITRU BORŢUN

admin 17 Oct 2011

În mod tradiţional, intelectualii români plasează discursul despre identitatea naţională fie în regatul legendarului, al mitologiei, al religiozităţii sau misticismului (a se vedea ideologiile Mişcării Legionare), fie în domeniul filosofiei speculative (vezi Lucian Balga sau Constantin Noica).

In prezent, intelectualii care încearcă să reconstruiască discursul identitar românesc propulsează acest discurs fie pe terenul etniei, fie pe cel al religiei, fie pe ambele dimensiuni. Din păcate, doar « conştiinţa de a fi un popor » nu poate stabili o solidaritate reală. Elita noastră intelectuală participă la  perpetuarea unui discurs identitar pre-modrn, de tip etnicizat, în loc să devină promotoarea modernizării conştiinţei naţionale.

Propun în expunerea mea o analiză critică a discursului identitar românesc din ultimii 150 de ani. Vom pune în evidenţă şi tentativele contemporane de a-l reconstrui pe liniile unei viziuni pre-moderne, de tip etno-relogios. În plus, propun o reconstruire a acestui discurs pe baza paradigmei culturale a modernităţii.