DISCURS IDENTITAR ŞI VALORI EUROPENE

Posted On Oct 17 2011 by

Noţiunea de identitate şi în special procesul de ştergere a identităţilor au fost timp îndelungat obstacole în calea comunicării. In prezent, dimpotrivă, într-un univers deschis dar lipsit adesea de repere, identitatea devine un jalon esenţial, o condiţie a noilor forme de dialog intercultural. In acest proces de (re)construire identitară, valorile culturale au rolul lor fundamental. Insă percepţia valorilor a fost mult timp influenţată de gândirea stereotipă, de frustrări sau de ignorarea propriei moşteniri culturale. Studiul nostru scoate în evidenţă câteva dimensiuni ale caracterului dialogic al identităţii ca rezultat al unei serii de antagonisme-identitate individuală şi/sau colectivă, identitate refugiu şi/sau relaţională …


UN DISCURS CRITIC DESPRE DISCURSUL IDENTITAR ROMÂNESC. PROPUNERI PENTRU MODERNIZAREA DISCURSULUI IDENTITAR

Posted On Oct 17 2011 by

În mod tradiţional, intelectualii români plasează discursul despre identitatea naţională fie în regatul legendarului, al mitologiei, al religiozităţii sau misticismului (a se vedea ideologiile Mişcării Legionare), fie în domeniul filosofiei speculative (vezi Lucian Balga sau Constantin Noica). In prezent, intelectualii care încearcă să reconstruiască discursul identitar românesc propulsează acest discurs fie pe terenul etniei, fie pe cel al religiei, fie pe ambele dimensiuni. Din păcate, doar « conştiinţa de a fi un popor » nu poate stabili o solidaritate reală. Elita noastră intelectuală participă la  perpetuarea unui discurs identitar pre-modrn, de tip etnicizat, în loc să devină promotoarea modernizării conştiinţei naţionale. Propun …


(English) UN DISCOURS CRITIQUE SUR LE DISCOURS IDENTITAIRE ROUMAIN. PROPOSITIONS POUR LA MODERNISATION DU DISCOURS IDENTITAIRE

Posted On Oct 13 2011 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.