THE CULTURAL AND IDENTITY REPRESENTATIVENESS OF THE JOURNALIST CARAGIALE, NOWADAYS

Posted On Jul 27 2012 by

The writings of Caragiale, although published more than 100 years ago, outline social, cultural and political realities applicable even today. Current critical reviews strengthen the idea that the classical writing of Caragiale shows both the strategies of articulating the journalistic texts, largely similar to those used for writing the literary texts, and the correct understanding of the socio-political and economic situation ofRomaniain the nineteenth century. This was completed by the anticipation of future events and states of affairs. This paper aims to examine, from this point of view, the size of Caragiale’s representativeness of journalistic writing for Romanian culture, as …


CĂUTARE IDENTITARĂ ŞI « ANGAJARE » ÎN ROMANELE ISTORICE ALE LUI JEANNE BOURIN

Posted On Oct 18 2011 by

In universul romaenelor istorice referitoare la Evul Mediu, opera lui Jeanne Bourin apare ca o prezenţă inedită. Autoarea rupe complet cu tradiţia, alegând să reprezinte socieatea medievală prin intermediul unui personaj novator, cvasi necunoscut, burghezul, pe care aceasta îl transformă în personaj emblematic al operei sale. Tocmai această fiinţă umană oscilând neîncetat între tradiţiile ancestrale şi creştinism, între teama de păcat şi speranţa de mântuire, « angajată » într-o cruciadă spirituală pe care o duce împotriva temerilor sale şi a sa însăşi ne propunem să o analizăm în lucrarea noastră.