MITUL ŞI PERSPECTIVA PSIHANALITICĂ ASUPRA CONCEPTUALIZĂRII VALORII ÎN OPERA LUI ARCADIE SUCEVEANU

Posted On Oct 17 2011 by

Globalizarea – trăsătură dominantă a secolului nostru – impune o colaborare între diferite culturi. Selecţia individului în avantajul globalizării este determinată, de asemenea, de promovarea unei unificări a unităţilor, conceptelor, valorilor culturale.Perioada de apariţie a mitului şi supravieţuirea acestuia, extinderea lui în spaţii diferite oferă mutaţii care nu distrug axa esenţei lui, deşi, uneori, ne certifică faptul că imaginea sa este în opoziţie şi transferată în reflecţie. Conexiunile care sunt elucidate în mit de către critică sunt: realitate – vis, conştient – inconştient, personalitate – societate, pedepsirea celor nevinovaţi, compasiune – păcat, moartea ca o obligaţie – dorinţa de a …