LA VIE PRIVÉE DE MICHEL TOURNIER À TRAVERS SES ROMANS

Posted On Jul 18 2014 by

Michel Tournier est un romancier très connu pour son originalité et sa profondeur dans sa création romanesque. De son premier roman Vendredi ou les Limbes du Pacifique jusqu’à son dernier roman Eléazar ou la Source et le Buisson, il présente une aventure rare et très intéressante qui a retenti et retentit encore aussi bien en France que dans le monde entier. Il a été une personne (peut-être la seule) qui a su transformer un échec inattendu à l’agrégation de philosophie en une réussite littéraire. L’œuvre romanesque de Tournier se résume en trois dimensions qui ont des rapports directs avec sa …


TRACES AUTOFICTIONNELLES DANS L’ŒUVRE DE JONAS HASSEN KHEMIRI

Posted On Jul 18 2014 by

Jonas Hassen Khemiri est un écrivain suédois dont l’œuvre devient actuellement de plus en plus connue et appréciée dans le monde. C’est avant tout dans son avant-dernier roman, Montecore, un tigre unique (2008, 2006 pour l’édition originale suédoise), que l’auteur s’investit dans un jeu de masques par le biais d’une correspondance email fictive entre son propre alter ego (portant le même nom que l’auteur) et un homme qui prétend être un ancien ami de son père, mais dont on se demande à la fin s’il n’est pas censé représenter le père lui-même. Il s’agit dans le texte de retracer la …


ÎN CĂUTAREA UNEI IMPOSIBILE AUTENTICITĂŢI. AUTOBIOGRAFIA ŞI FICŢIUNILE REALULUI

Posted On Oct 18 2011 by

  Ne propunem sǎ analizǎm câteva dintre motivele de ordin moral, psihologic, filosofic şi narativ care i-au determinat pe numeroşi scriitori şi teoreticieni sǎ punǎ la îndoialǎ statutul strict factual al autobiografiei. Scriitura autobiograficǎ se întemeiazǎ pe o contradicţie greu de surmontat : propunându-şi sǎ reflecte realitatea cu fidelitate, ea se vede constrânsǎ sǎ recurgǎ la strategii narative ficţionale. Însǎşi reprezentarea realului este problematicǎ : scriitura se dovedeşte adesea incapabilǎ sǎ-l surprindǎ, nereuşind decât sǎ-l transforme, astfel încât sǎ intre în tiparele narative. Cât despre limbaj, acesta îşi dovedeşte de cele mai multe ori opacitatea şi tendinţa de a deforma, fiind o …


MICHEL LEIRIS: FEMEIA – « NELINIŞTITOARE CIUDĂŢENIE »

Posted On Oct 18 2011 by

În scrierile sale autoreferenţiale, Michel Leiris încearcă să-şi formeze o imagine mai clară de sine prin contactul cu alteritatea feminină. Figura femeii suscită din totdeauna adoraţia, seducţia şi teama. Simbol ambivalent al fecundităţii şi al morţii, femeia imaginară a fost de-a lungul vremii divinizată sau detestată şi Leiris o priveşte mereu cu teroare şi fascinaţie în căutarea sa îndârjită de a-şi regăsi eul reflectându-se în oglinda pe care o reprezintă fiinţa de alături fără de care n-ar exista conştiinţa identităţii. Intenţia noastră este de a studia aici diversele metamorfoze suferite de feminitate în autobiografia lui Leiris, de la blânda şi …


LIMBAJUL IMAGINII ÎN AUTOBIOGRAFIA LEIRISIANĂ

Posted On Oct 18 2011 by

Ne propunem să analizăm modul în care autobiograful Michel Leiris, mare amator de artă, înţelege să valorizeze vizualul în scrierile sale personale. Străduindu-de deseori să pună în evidenţă similitudinile şi diferenţele între imagine şi cuvînt, scriitorul găseşte în pictura cubistă o sursă de inspiraţie, o estetică nouă fondată pe gustul pentru concret, pe fragmentarea realului şi pe căutarea misterului în detaliile nesmnificative ale cotidianului.  


(English) « LANGAGE TANGAGE OU CE QUE LES MOTS ME DISENT ». MICHEL LEIRIS : DE L’EXPLORATION LUDIQUE DU LANGAGE À L’EXPLORATION DU MOI

Posted On Oct 17 2011 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.


DANSATOAREA COREGRAF CAROLYN CARLSON IN CĂUTAREA « STRĂINEI CARE LOCUIEŞTE ÎN NOI »

Posted On Oct 12 2011 by

Descoperirea « celuilalt din mine pe care-l ignor » este o temă recurentă în elaborarea solourilor de dans. În această comunicare vom analiza discursul coregrafic al dansatoarei americane Carolyn Carlson, stabilită în Franţa de mai mulţi ani, din timpul creaţiei soloului său  Bleu Lady (1984) filmat de Alain Plagne.


SPECTACOLUL AUTOBIOGRAFIC

Posted On Oct 12 2011 by

Construită după modelul monologului, al discursului adresat, autobiografia are întotdeauna o dimensiune spectaculară. Punerea în scenă este dublă, pentru că ea vizează atât reprezentarea scenică a momentului prezent, cât şi a funcţiei apelative, care îmbracă forme proprii în autobiografie.


ASPECTE ALE ALTERITĂŢII ÎN SCRIERILE AUTOBIOGRAFICE ALE LUI IONESCO

Posted On Oct 12 2011 by

Acest articol îşi propune să prezinte în linii generale problema alterităţii, la nivel tematic, în scrierile autobiografice ionesciene, pornind de la trei tipuri de relaţie  cu alteritatea.


AUTOBIOGRAFIA LA AUGUSTE COMTE

Posted On Oct 12 2011 by

Auguste Comte îşi privea viaţa ca pe un roman. Autobiografia apare astfel ca o transformare a persoanei în personaj. Făcând referire la un roman al lui Alfred de Vigny, vom încerca să demonstrăm că, pentru a fi romanescă, viaţa noastră trebuie să depăşească alteritatea primordială care schimbă identitatea omului obişnuit. Scopul autobiografiei este de a regăsi o coerenţă posibilă în interiorul propriei existenţe.


CITITOR ŞI LECTURĂ ÎN AUTOBIOGRAFIA LUI LEIRIS

Posted On Oct 12 2011 by

In prezentul articol ne propunem să identificăm, pornind de la autobiografia experimentală practicată de către Michel Leiris, câteva dintre problemele ridicate de scrierea şi receptarea textului autobiografic modern. Scriitorul se dezvăluie  cititorului cu speranţa unei descoperiri a sinelui şi a unui catharsis psihologic şi estetic, propunându-şi totodată, în mod conştient sau nu, să modeleze spiritul publicului. Iubitorii literaturii autoreferenţiale sunt conduşi de alte motivivaţii decât cele care ne determină să citim ficţiuni : curiozitatea, dorinţa de identificare şi de purificare, gustul realului. Aşteptările publicului sunt astfel legate de contractul pe care autorul îl face cu el însuşi.