(English) METAPHOR, PARADOX AND AMBIGUITY. DISCURSIVE STRATEGIES

Posted On Nov 11 2015 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.


“FAIR IS FOUL AND FOUL IS FAIR”: POETICA RĂULUI ÎN MACBETH DE WILLIAM SHAKESPEARE

Posted On Oct 18 2011 by

Lucrarea îşi propune să analizeze tipul de poeticitate ce guvernează tragedia Macbeth de William Shakespeare. Stilistica discursului vrăjitoarelor revelează structuri distructive ascunse care corup cuvintele şi sensurile. Tragedia lui Macbeth nu e numai o tragedie a ambiţiei şi mâniei necontrolate, dar şi o tragedie a codificării şi decodificării imaginilor şi metaforelor.  


(English) IDIOMATIC EXPRESSIONS WITH AND AS MODALIZERS IN ENGLISH AND ROMANIAN

Posted On Oct 17 2011 by