Instrucțiuni pentru autori

Norme de redactare pentru revista Interstudia

Textele vor fi redactate în Windows, Microsoft Word, format B5, font Times New Roman, corp de literă 11, la un rând, aliniere stânga-dreapta.
Margini: stânga: 3 cm; dreapta, sus, jos: 2 cm.

Articolele trebuie să fie scrise pe un număr par de pagini şi nu trebuie să depăşească 12 pagini (inclusiv bibliografia).

Prima pagină trebuie să conţină:

 • titlul articolului, centrat (Times New Roman, corp de literă 12, îngroşat), cu majuscule;
 • la 3 rânduri, prenumele şi numele autorului/autorilor (Times New Roman, corp de literă 12, îngroşat);
 • Universitatea/ afilierea, la un rând, sub numele autorului (Times New Roman, corp de literă 12);
 • adresa de e-mail a autorului, sub afiliere;
 • la 2 rânduri, rezumatul articolului (10-15 rânduri) şi 5 cuvinte-cheie (Times New Roman, corp de literă 11) (în engleză și franceză). Cuvântul „Rezumat” scris cu italice de la capăt de rând, sintagma „Cuvinte cheie” scrisă cu bold de la capăt de rând şi cuvintele cheie scrise cu italice.
 • la un rând, textul articolului (Times New Roman, corp de literă 11).

 

În textul articolului, titlurile cărţilor, revistelor, ziarelor etc. vor fi scrise în italice. Titlurile capitolelor, articolelor şi scrierilor scurte, cum ar fi poemele sau nuvelele, vor fi scrise între ghilimele.

In notele infrapaginale nu vor fi incluse decât informaţiile suplimentare; referinţele bibliografice vor fi trecute în BIBLIOGRAFIE, la sfârşitul articolului.

Capitolele vor fi numerotate cu cifre arabe (1, 2, 3 etc.), iar subdiviziunile, numerotate ierarhic în capitol (1.1., 1.2. etc.).

Nu se vor numerota paginile.

Citările în text:

Fiecare citat trebuie pus între ghilimele (forma tipografică „…”), fiind urmat de referinţa autor, data publicării şi pagina de unde este extras (Numele autorului, anul publicării: pagina).

Dacă se citează doar autorul în text, se vor pune între paranteze doar data publicării şi paginile.

Dacă titlul este menţionat în textul care precedă imediat citatul, nu trebuie să se indice decât paginile.

Citatele sau exemplele care depăşesc 3 rânduri vor fi inserate la un rând după textul articolului, fără ghilimele, la două taburi distanţă faţă de marginea din stânga (Times New Roman, corp de literă 11). Punctuaţia finală se pune înainte de referinţa între paranteze. Suprimarea unui pasaj dintr-un citat va fi indicată prin trei puncte între paranteze pătrate.

Lista bibliografică a lucrărilor citate va fi la sfârşitul textului (şi nu în notele din josul paginii), la un rând distanţă faţă de ultimul rând al textului, după cuvântul BIBLIOGRAFIE (Times New Roman, corp de literă 11, îngroşat).

Bibliografia trebuie să cuprindă toate documentele citate explicit în text.

Bibliografia trebuie organizată strict în ordinea alfabetică a autorilor, apoi cronologic, apoi după titlu. Se pune punct la sfârşitul fiecărei referinţe. Pentru referinţe, se vor respecta următoarele norme:

 1. Lucrare, capitol dintr-o lucrare în format printat:

NUME, Prenume, anul publicării, Titlul lucrării, Tomul, Ediţia, Locul editării, editorul comercial, (Titlul colecţiei):

KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine, 1977, La connotation, Lyon, Presses Universitaires de  Lyon.

 1. Articolele din reviste sau ziare:

NUME, Prenume, anul publicării, „Titlul articolului”, în Titlul periodicului, volum, număr, Ediţia, Locul editării, editorul comercial, paginaţia.

KLEIBER, George, 1994, „Contexte, interprétation et mémoire: approche standard vs approche cognitive”, în Langue française, no 103, Paris, Larousse, pp. 9-22.

 1. Lucrare în format electronic

NUME, Prenume, anul publicării, „Titlul lucrării”. Tomul [online], Ediţia, Locul editării: editorul comercial, număr de pagini (Titlul colecţiei). Format. Disponibilă pe : <URL> (data consultării).

 1. Site-uri Internet (Site-uri Web sau Bloguri)

Titlul paginii de start  [online]. Disponibil pe: <URL> (data consultării).

 1. Mai mulţi autori :

Până la 3 nume de autori: citaţi 3 nume, separate prin virgule:

AMOSSY, Ruth, HERSCHBERG PIERROT, Anne.

Mai mult de 3 nume: citaţi primul nume sau primele trei nume urmat(e) de: „et al.”:

DANON-BOILEAU, Laurent et al.

Instrucțiuni pentru autori (RO, EN, FR)

Last Updated on: March 1st, 2019 at 8:02 P, by admin