Instrucțiuni pentru autori

Norme de redactare pentru revista Interstudia

 

Lucrarea va fi redactată în Microsoft Word, (in engleza, franceza)

Format B5

 • 3cm stanga, 2cm dreapta, 2cm sus si jos
 • Font: Times New Roman, 11, single, justify.
 • Lucrarea nu trebuie să depăşească 8 pagini (inclusiv bibliografie).

 

Prima pagină va conţine:

  • numele şi prenumele autorului/autorilor, TNR 11, sus, fără rând liber, centrat dreapta, bold
  • universitatea/afilierea, la 1 rând, sub numele autorului (Times New Roman, 11, fără bold sau italice);
  • la trei rânduri, centrat, titlul lucrării (Times New Roman, 12, bold) cu litere de tipar;
  • la două rânduri, rezumatul lucrării (titlul Rezumat se scrie cu italice, iar textul Times New Roman, 11)
  • La un rand, cuvintele cheie (cuvantul Cuvinte –cheie bold, iar cele 5 cuvinte cheie cu italice, Times New Roman, 11)
  • Se lasă un rand liber şi se inserează articolul;

Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării, la un rând dupa articol, după cuvântul BIBLIOGRAFIE (TNR 11 bold). Autorii vor fi trecuţi în ordine alfabetică, după modelul:

KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine, La connotation, Lyon, Presses Universitaires de Lyon,1977.
KLEIBER, George, « Contexte, interprétation et mémoire: approche standard vs approche cognitive », in Langue française, no 103, Paris, Larousse, 1994.

 • Citatele vor fi scrise între ghilimele (« :: » daca textul e in limba franceza); nu se vor folosi italice; cele care depăşesc 3 rânduri se vor insera la 1,25 cm de marginea stângǎ a textului, lăsând câte un rând liber înainte şi după textul articolului ; la fel şi diferite alte exemple.
 • Subcapitolele insereaza lasand un rand liber fata de text, se numeroteaza cu cifre romane; titlul se scrie cu bold; TNR 11.

Se vor folosi note de subsol pentru referinţe.

Ex:

Louis Kelly, The True Interpreter : A History of Translation Theory and Practice in the West, New York, St. Martin’s Press, 1979, p. 34. (se pune punct la sfarsitul fiecarei note).

 • Daca opera a mai fost citata, dar distanta este mare, se scriu numele autorului, primul  cuvant din titlu (daca e o prepozitie, art, etc, le scriem pe primele 2, apoi 3 puncte de suspensie).

Ex.:

Saint Augustin, De doctrina…, op. cit., p. 59.

 • Dacă se trimite la aceeaşi carte pe aceeaşi pagină:

Ibidem (in italice), p.60.

 • Paginile nu vor fi numerotate.

 

Last Updated on: October 19th, 2011 at 5:17 P, by admin