PERSPECTIVA ANTROPOLGIEI SIMBOLICE ASUPRA DIVERSITĂŢII CULTURALE

Posted On Oct 19 2011 by

În prezent antropologia culturală se extinde din ce în ce mai mult ca un domeniu teoretic profund şi foarte larg, devenind astfel surssa de inspiraţie a multor curente de gândire, întinzându-se până la ştiinţele sociale şi filozofie. Lucrarea are scopul de a analiza schimbarea adusă iniţial de această ramură în percepţia diversităţii culturale şi chiar a alterităţii, concept central în antropologie.


ACTE DE VORBIRE ÎN COMUNICAREA DE AFACERI

Posted On Oct 19 2011 by

Vom aborda subiectul comunicării în afaceri stabilindu-i caracteristicile în cadrul contextului mai larg al comunicării umane. În timpul perioadelor modernă şi postmodernă, asistăm la o formă de neo-umanism bazat pe impersonalitatea marilor comunităţi urbane din metropolisul lumii.  


REPREZENTĂRI SOCIALE ÎN MEDIA SOCIALE

Posted On Oct 19 2011 by

Mizele din media sociale sunt influenţa, conexiunile, numărul de prieteni, vizibilitatea, noile reţele de prieteni. Prin construirea de reprezentări sociale, media sociale permit jucătorilor să „domine” şi să „controleze” mediul operant.  


COMUNICAREA DIDACTICĂ

Posted On Oct 19 2011 by

Comunicarea instrumentală didactică caută să aibă efect, are un obiectiv şi poate fi modificată în acord cu răspunsul interlocutorului, cu feed-back-ul primit. Se foloseşte de vorbirea uzuală, de structuri gramaticale, de vocabular şi de mijloace de exprimare având în vedere că va face apel la noţiunile ce vor fi transmise printr-o astfel de vorbire.  


DIVERSITATE CULTURALĂ ŞI VARIAŢIE LINGVISTICĂ ÎN FRAZEOLOGIA CASELOR REZIDENŢIALE

Posted On Oct 18 2011 by

Acest studiu propune o sistematizare a frazelogiei caselor rezidenţiale printr-o investigaţie trilingvă a unei întregi serii de unităţi frazeologice tipic culturale: expresii idiomatice, cuvinte compuse, colocaţii/combinaţii fixe, clişee, proverbe şi zicători etc.    


NAŢIUNE ŞI IDENTITATE ÎN TRANSILVANIA

Posted On Oct 18 2011 by

Acest articol analizează sensurile conceptului de naţiune în Transilvania secolului al XIX-lea. Se evidenţiază faptul că identitatea românilor transilvăneni, ca tip, aşa cum a fost ea definită de intelectuali, este bazată pe modelul organicist, în mod deosebit pe modelul herderian al naţiunii etno-culturale.  


SPRE O NOUĂ MITOLOGIE A DESIGNULUI INTERIOR

Posted On Oct 18 2011 by

Lucrarea are ca punct de plecare fundalul teoretic oferit de către sistemul de obiecte al lui Jean Baudrillard, aflate în interiorul unui mediu anumit despre care se crede că se află într-o permanentă stare de schimbare şi expansiune.


FACTORI ŞI CONDIŢII CE AFECTEAZĂ DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA COPII. CERCETARE EMPIRICĂ

Posted On Oct 18 2011 by

Scopul cercetării este investigarea influenţei familiei asupra dezvoltării inteligenţei emoţionale la şcolari. Am pornit de la premisa că o serie de factori precum inteligenţa emoţională a părinţilor, natura relaţiei părinte-copil, nivelul de studii al părinţilor, acceptarea şi controlul influenţează inteligenţa emoţională a copiilor.  


DISCURSUL MEDIA ŞI ROLUL LUI ÎN DISEMINAREA CULTURII ŞI ÎN FOLOSIREA LIMBAJULUI OFICIAL

Posted On Oct 18 2011 by

În conformitate cu specificul lor, programele de televiziune se supun sau se opun convenţiilor sociale, regulilor de deontologie profesională, dorinţelor interlocutorului/intervievatului, aşteptărilor publicului. Subiectul şi scopul pe care îl au (împreună cu alţi factori contextuali) determină nivelul dezbaterii, construirea mesajului şi tipul de limbaj folosit.  


IMAGINI DE LEGUME ŞI FRUCTE ÎN STRUCTURI FRAZEOLOGICE ROMÂNEŞTI

Posted On Oct 18 2011 by

Această lucrare reprezintă o investigare a unui câmp onomasiologic din cadrul frazeologiei româneşti dintr-o perspectivă culturală, în contextul în care bazele culturale ale frazeologiei au fost abia recent recunoscute ca având un rol important.  


MARCATORI DE IDENTITATE ÎN DISCURSUL PUBLICITAR CONTEMPORAN DIN ROMÂNIA

Posted On Oct 18 2011 by

Identitatea unei comunităţi este în primul rând exprimată prin intermediul limbii folosite în situaţii diferite de comunicare. Discutăm importanţa câtorva strategii retorice precum: metafora, antiteza, tautologia, hiperbola şi dăm exemple ale „discursului repetat” selectate din publicitatea românească.  


ROLURILE ŞI IERARHIILE TEMATICE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Posted On Oct 18 2011 by

Această lucrare discută rolul tematic aşa cum este el reprezentat în relaţia dintre un participant şi un verb într-o propoziţie. Se ocupă de rolul semantic ca rol concret jucat de un participant în situaţii reale sau imaginare, înafară de codificarea lingvistică a unor asemenea situaţii.  


REVITALIZAREA LIMBII INDIGENE ÎN SUA – O CAUZĂ PIERDUTĂ?

Posted On Oct 18 2011 by

Această lucrare discută starea actuală a limbilor indigene din SUA şi posibilităţile, iniţiativele şi semnificaţia revitalizării lor în condiţiile creşterii fenomenale şi dominaţiei limbii engleze. În ciuda rezistenţei aparente a acestor limbi la forţele de asimilare, faptul că ele nu sunt transmise noilor generaţii este văzut că cel mai mare pericol pentru menţinerea lor.  


O ABORDARE SEMIO-COMUNICATIVĂ A TRADUCERII TEHNICE

Posted On Oct 18 2011 by

Scopul acestei lucrări este de a încerca să „dea Cezarului ce e al Cezarului” atunci când se pune problema relaţiei dintre traducerea literară şi traducerea tehnică. Traducerea literară presupune competenţă lingvistică şi culturală. Traducerea tehnică necesită competenţă lingvistică şi educaţie tehnică.  


SCHIMBĂRILE CULTURALE ALE AMERICII PRIN SLOGANURI ŞI TITLURI COCA-COLA

Posted On Oct 18 2011 by

Publicitatea, prin intermediul imaginilor, sloganurilor şi titlurilor, construieşte o anume realitate care reflectă mentalităţile şi atitudinile unei societăţi într-o anume perioadă din istorie. Pornind de la ideea că publicitatea este un indicator al atitudinilor, lucrarea analizează schimbările atitudinilor americanilor de-a lungul secolelor.  


PREDAREA DIVERSITĂŢII CULTURALE PRIN PROIECTE MULTIMEDIA

Posted On Oct 18 2011 by

Scopul acestei lucrări este de a analiza mass media ca pe ceva mai mult decât o aglomerare de imagini pasiv consumate de către studenţi. Contextul acestei cercetări a fost asigurat de lecţiile de studii culturale predate la Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava.  


AUTOBIOGRAFII ALE ÎNTÂLNIRILOR INTERCULTURALE SAU CUM POT FI ABORDATE INTERACŢIUNILE INTERCULTURALE. IMPLICAŢII PRIVITOARE LA PREDAREA COMPETENŢEI COMUNICATIVE INTERCULTURALE

Posted On Oct 18 2011 by

Lucrarea aduce în prim-plan probleme precum identitatea, cultura, diversitatea culturală şi interacţiunea interculturală aşa cum sunt ele reflectate prin prezentarea Autobiografiei Întâlnirilor Interculturale, în vederea creşterii necesităţii stabilirii unui obiectiv major în activitatea de predare de azi: dezvoltarea competenţei comunicative interculturale.


O STRATEGIE DE CREARE A MĂRCII LOCULUI: CAZUL EGIRDIR, TURCIA

Posted On Oct 18 2011 by

Jensen menţionează „strategia de creare a mărcii locului” ca pe o strategie de dezvoltare a oraşului recunoscută la nivel global. În acest studiu, cetăţenii şi autorităţile locale ale unui orăşel aşezat pe malul unui lac, cu o orientare economică şi culturală puternică, au dorit ca oraşul să fie identificat ca „oraş universitar”.  


ADAPTAREA EULUI CONTEMPORAN LA DIVERSITATEA CULTURALĂ SAU EROII-CĂLĂTORI AI LUI MALCOLM BRADBURY

Posted On Oct 18 2011 by

Personajele lui Malcolm Bradbury sunt foarte evident supuse unor experienţe prin care identitatea le este transferată în alte teritorii culturale, unde ele simt direct şocul noilor civilizaţii şi mentalităţi. Noul eu este prezentat într-o căutare permanentă de pivoţi intrinseci şi extrinseci, de pasivitate şi implicare, de observaţie şi acţiune, de acceptare şi respingere a noilor marcatori culturali.  


ISTORIA, MEMORIA ŞI REDAREA LOR NARATIVĂ ÎN ROMANUL BELOVED

Posted On Oct 18 2011 by

E un lucru evident că Toni Morrison foloseşte, în toată opera ei, tehnici narative menite să investigheze şi să exploreze probleme teoretice (sociale, filozofice sau de altă natură) caracteristice sfîrşitului sec. al XX-lea. Prezenta lucrare este nu atât o lucrare despre istorie sau psihologie, cât este o lucrare despre redarea lor narativă şi implementarea lor artistică în textul lui Morrison.


PAUL ZARIFOPOL ŞI “CRITICA LA PERSOANA ÎNTÂI”

Posted On Oct 18 2011 by

Această lucrare are două părţi. În prima, discut controversa dintre dogmatism şi impresionism, enumerând avatarurile criticii subiective de la Anatole France la cei mai recenţi teoreticieni ai eseului. În a doua parte, analizez critica lui Paul Zarifopol, concentrându-mă pe eseul lui, Gusturi şi judecăţi (O notă despre Proust).  


AIDA VRIONI – UN JURNAL DE RĂZBOI

Posted On Oct 18 2011 by

Aida Vrioni (pe numele ei adevărat, Maria Mateescu) s-a născut la Ploieşti, în 1886. A scris povestiri şi schiţe de la vârsta de 15 ani, iar în 1904 a devenit prima femeie jurnalist din România. Primul ei jurnal datează din primul război mondial, fiind o sinceră mărturie despre momente trăite dramatic, dar cu speranţă şi încredere.  


LOCALUL ŞI UNIVERSALUL: O RELECTURĂ A ROMANULUI “NOAPTEA PE CALEA FERATĂ A CĂII LACTEE” DE KENJI MIZAYAWA

Posted On Oct 18 2011 by

Cartea analizată în lucrarea de faţă este o lucrare de succes aparţinând unuia dintre cei mai apreciaţi autori japonezi, Kenji Mizayawa (1896 – 1933). Studiul se concentrează asupra chestiunii translatabilităţii într-un mediu cultural anume.  


ÎNŢELEPCIUNEA SOFIEI: REEVALUAREA VALORILOR MORALE FEMININE ÎN CULTURA ENGLEZĂ DIN SEC. AL XVIII-LEA

Posted On Oct 18 2011 by

Lucrarea explorează modul în care literatura şi scrierile filozofice din Anglia sec. al XVIII-lea au reprezentat un mijloc de reformare a moravurilor şi manierelor oamenilor. Virtuţile asociate cu feminitatea în Anglia sec. al XVIII-lea au fost comunicate şi reconsiderate de numeroşi scriitori, iar noi ne concentrăm aici pe Mary Wollstonecraft, Henry Fielding şi Samuel Richardson.  


“FAIR IS FOUL AND FOUL IS FAIR”: POETICA RĂULUI ÎN MACBETH DE WILLIAM SHAKESPEARE

Posted On Oct 18 2011 by

Lucrarea îşi propune să analizeze tipul de poeticitate ce guvernează tragedia Macbeth de William Shakespeare. Stilistica discursului vrăjitoarelor revelează structuri distructive ascunse care corup cuvintele şi sensurile. Tragedia lui Macbeth nu e numai o tragedie a ambiţiei şi mâniei necontrolate, dar şi o tragedie a codificării şi decodificării imaginilor şi metaforelor.  


FEMEIA ÎNTRE CREŞTINISM ŞI PĂGÂNISM ÎN OPERA LUI HEINRICH MANN

Posted On Oct 18 2011 by

Această lucrare conţine exemple de figuri feminine mitologice şi biblice (atât din Vechiul, cât şi din Noul Testament) şi reprezentările lor în unele dintre romanele lui Heinrich Mann la fin de siècle. Sexualitatea făţişă a eroinelor este o dovadă a revoltei împotriva falsei pudori sau a bigotismului societăţii de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi un semn de emancipare.