FRANCOFONIE ŞI INTERDISCIPLINARITATE : ELEMENTE ALE UNEI REFLECŢII EPISTEMOLOGICE

Posted On Oct 18 2011 by

Acest articol intenţionează să analizeze câteva dintre problemele întâlnite în domeniul « studiilor francofone » care tind să se polarizeze în jurul evenimentului colonial care nu este totuşi decât unul dintre aspectele francofoniei. El propune aşadar o ruptură epistemologică care ar trebui să conducă la o mai bună luare în considerare a istoricităţii literaturilor în franceză.


RECEPTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DISCURSULUI ARTISTIC POST-MODERN

Posted On Oct 17 2011 by

Discursul artistic (fie el literar sau reprezentat de imagini), o dată produs, împărtăşit şi adresat receptorului, – a treia componentă a procesului de comunicare – invită sau, ocazional, incită la unele atitudini sau reacţii. Atitudinea ar putea varia de la impersonal la profesional, în conformitate cu scopurile pe care receptorii îl au în vedere şi / sau de abilităţile pe care le posedă. Trei tipuri de percepţie s-ar putea manifesta aici: 1. de receptare, ceea ce implică lectură / ascultare / observare ca receptor neexperimentat ; 2. de analizare, ceea ce înseamnă înţelegerea discursului co- şi con-textual şi prelucrarea informaţiilor …


METAFORE CA SEMNE: ÎNTRE ATITUDINI COGNITIVE ŞI PUNCTE DE VEDERE COGNITIVE

Posted On Oct 17 2011 by

Articol nostru are ca scop raportarea la studiul a trei elemente specifice procesului didactic: „profesor”, „elev”, „clasă”, care sunt tratate de noi ca obiecte semiotice. În studiul nostru vom propune o perspectivă de investigare lingvistică şi cognitivă. Metafora va constitui criteriul de colectare a datelor. Adoptând abordarea şi metodele propuse în cadrul Teoriei Metaforei Conceptuale dezvoltate de Lakoff si Johnson, vom aborda reprezentările metaforice ale modelului cognitiv de educaţie de la 3 grupe de respondenţi din Polonia, studenţi din cele trei regiuni poloneze care studiază pentru a deveni profesori de engleză. Ar trebui adăugat că, deşi respondenţii noştri sunt în …


PROPRIETĂŢI LINGVISTICE ALE COMPARAŢIILOR CONVENŢIONALE CU PRIVIRE LA OM DIN LIMBA ENGLEZĂ

Posted On Oct 17 2011 by

În lumina unor teorii din diferite domenii ale lingvisticii (etimologie, lexicologie, lingvistică cognitivă şi semantică), precum şi din retorică şi stilistică, comparaţiile pot fi abordate fie ca frazeme (cu sensuri literale sau metaforice) fie ca tropi (a căror utilizare este poetică şi dependentă de context). „Comparaţiile formale” (Veale & Hao, 2009), „comparaţii stoc” (Norrick, 1986), precum şi „comparaţiile non-poetice” (Fishelov, 2007), sunt toţi termeni care pot fi folosiţi cu referire la categoria de comparaţii lingvistice convenţionale ale căror expresie, modele şi caracteristici semantic ne propunem le să analizăm în lucrarea noastră.


INFLUENŢE ALE LIMBII ENGLEZE ÎN ROMÂNA ACTUALĂ

Posted On Oct 17 2011 by

Scopul nostru este de a aduce în lumină procesul de adaptare a cuvintelor din limba engleză în limba română literară. Astfel, vom alege unele anglicismele din Scrisori de Constantin Negruzzi şi Călătorie în Africa. De la Biaritz la Gibraltar de Vasile Alecsandri. Vom încerca să dezvăluim modul în care aceste anglicisme se adaptează în limba română literară din perspective diferite: a) încadrarea fonetică a anglicismelor. Ne concentrăm pe pronunţia, ortografia şi accentul anglicismelor în limba română literară; b) adaptarea morfologică a anglicismelor în limba română; Am subliniat aspecte generale privind categoriile gramaticale ale substantivelor, cum ar fi: genul, numărul, cazul, …


GENTRIFICAREA CA URMARE A GLOBALIZĂRII

Posted On Oct 17 2011 by

Smith şi Williams au definit gentrificarea ca „reabilitare a clasei muncitoare şi transformarea ulterioară a unei zone într-un cartier din clasa de mijloc”. Gentrificarea a subliniat efectele economiei mondiale asupra sectoarelor nou formate ca urmare a activităţilor financiare şi a tranzacţiilor internaţionale de locuri de muncă în cursul lui 1980, ca urmare a schimbărilor radicale în economia turcă. Au existat noi tipuri de locuri de muncă în special în Istanbul, în conformitate cu cerinţele acestei noi economii, globalizate. Pentru a localiza aceste locuri de muncă, fondul de locuinţe este necesar să existe aproape de centrul oraşului. Cu toate acestea, zonele …


LIMBA ÎN ACŢIUNE: SLANG-UL

Posted On Oct 17 2011 by

Pornind de la o serie de exemple din limba engleză, lucrarea se ocupă de dezvoltarea argoului modern, acest pitoresc „mod de exprimare” utilizat pe scară largă. În general vorbind, argoul poate fi clasificat, în funcţie de domeniul de utilizare, în argou general (cuvinte care nu sunt specifice pentru orice grup social sau profesional) şi argou special (cuvinte specifice pentru anumite grupuri, cum ar fi adolescenţii, studenţii). Există, de asemenea, un fenomen lingvistic foarte interesant, cunoscut sub numele de argou care rimează, deosebit de frecvent în engleza britanică, de fapt, un argou secret, care are originea în lumea interlopă Cockney din …


SPRE O LOGICĂ A DE-CONSTRUCŢIEI GRAMATICII

Posted On Oct 17 2011 by

Nicio interpretare a limbajului nu poate exista fără o abordare logică. Diferenţa dintre perspectiva logică şi cea lingvistică ar trebui să se estompeze, ţinând seama de existenţa unei gramatici raţionaliste, întemeiată de sintaxa generativ-transformaţională. Semantica generativă a sugerat o logică naturală a limbajului. Aceasta lucrare se raportează la o gramatică postmodernă, care şi-a remodelat căile de analiză a cuvintelor şi a propoziţiilor, în încercarea de a găsi un model logic, bazat în special pe problema regulilor legate de sens, preluată de la Rudolph Carnap, până  la Noam Chomsky.


DICŢIONARE MILITARE BILINGVE ROMÂNEŞTI: SCURT ISTORIC ŞI UN PROIECT

Posted On Oct 17 2011 by

Lucrarea îşi propune să prezinte o cronologie a încercărilor lexicografice româneşti privind elaborarea unor dicţionare bilingve de termeni militari. Aceasta serveşte ca fundal pentru proiectul unui nou dicţionar englez – român de astfel de elemente lexicale. Sunt oferite detalii cu privire la baza de date care va fi utilizată şi la tehnicile puse în aplicare pentru construirea intrărilor monolingve si bilingve.


MEDIEREA INTERNAŢIONALĂ CA TIP DE ACTIVITATE ARGUMENTATIVĂ

Posted On Oct 17 2011 by

Lucrarea discută despre mediere ca fiind una dintre activităţile de practică argumentativă aduse în discuţie de către van Eemeren şi Houtlosser (2005). Comportamentul mediatorului este determinat de contextul şi circumstanţele litigiului, adică de tipul de activitate argumentativă în care el este angajat. Se consideră că, în mediere, nu există seturi de reguli fixe şi strategii universal aplicabile pentru orice mediu sau litigiu, întrucât medierea este privită ca o activitate slab instituţionalizată. Cu toate acestea, medierea internaţională, aşa cum se desfăşoară între reprezentanţii statelor, ocupându-se de valorile culturale, poate fi considerată undeva la mijloc. Ea este o formă de practică socială, …


DEZBATEREA PE TEMA AVORTULUI DIN PERSPECTIVA ARGUMENTĂRII

Posted On Oct 17 2011 by

Lucrarea de faţă porneşte de la observaţia empirică că atât discursurile argumentative pro-viaţă cât şi cele pro-alegere nu îndeplinesc condiţiile „de ordin superior” prevăzute în modelul ideal de discuţie critică (van Eemeren, Grootendorst, Jackson şi Jacobs, 1993) în sensul că participanţii nu au atitudinea necesară pentru a rezolva diferendul în cauză. Punctul de vedere pro-viaţă care stipulează că avortul nu este permis indiferent de circumstanţe, deoarece cel eliminat este o fiinţă umană, este dirijat împotriva poziţiei pro-alegere care susţine că avortul este permis întrucât fătul nu este o fiinţă umană, cel puţin până la un anumit moment. Se pare că …


NEGOCIEREA CA RITUAL

Posted On Oct 17 2011 by

Termenul de negociere este frecvent utilizat în zilele noastre, nu numai în legătură cu comerţul sau activităţile economice, dar şi în multe alte domenii. Indiferent de mediul în care apare termenul de negociere, acesta este în general asociat cu ideea de conflict sau cu cea de ajustare a opiniilor persoanelor implicate. Oamenii negociază în fiecare zi şi aproape peste tot (în familie, la locul de muncă, pe stradă, într-un magazin, etc.), ori de câte ori doresc să câştige ceva sau pentru a rezolva diferenţele de opinie. Nu numai obiectele materiale pot fi negociabile, ci şi relaţii, sensuri, identităţi. Aşa se …


PROVERBELE: TERMINOLOGIE ŞI POSIBILE INTERPRETĂRI

Posted On Oct 17 2011 by

Ideea conform căreia toate expresiile fixe, inclusiv proverbele, sunt specifice unui anumit context social, psihologic şi cultural care le înzestrează cu anumite valori expresive este, unanim acceptată. Espresiile fixe, în general, şi proverbele, în special, sunt dependente cultural sau situaţional. Marea varietate a proverbelor existente în orice limbă aduce în prim-plan un aspect foarte important, şi anume faptul că proverbele sunt codificate cultural şi lexical şi ele sunt un fenomen de discurs, nu doar de lexicon.


CONSTRUIREA IDENTITĂŢILOR ÎN CONVERSAŢIA UZUALĂ – O ABORDARE PRAGMATICĂ

Posted On Oct 17 2011 by

Conversaţiile uzuale reprezintă procese complexe de poziţionare a persoanelor şi de adaptare reciprocă, declanşând construirea identităţii, dezvăluirea de sine şi auto-negocierea. Fiind bazată pe o abordare pragmatică, lucrarea de faţă ofera principalele coordonate ale activităţii intense şi dinamice de construire a identităţii.


IDIOMURILE ALIMENTARE ŞI RELAŢIA LOR CU METAFORA

Posted On Oct 17 2011 by

Acest articol îşi propune să demonstreze modul în care procesele lingvistice reuşesc să reflecte transferul de sens de la un obiect la altul cu ajutorul limbajului figurativ, întrucât metafora este, în mod tradiţional, considerată a fi forma fundamentală a acestuia. Interesul nostru este în mod deosebit axat pe idiomurile referitoare la produsele alimentare, deoarece acestea sunt omniprezente în limbajul de zi cu zi şi crează noi realităţi. Idiomurile sunt fraze stilizate, în care sensul expresiei este diferit de sensul cuvântului care ar putea fi produs prin interpretarea cuvintelor individuale în frază. Astfel, în analiza noastră, exemplele sunt metaforice, iar folosirea …


JIMMY PORTER ÎNTRE RETORICA ACTIVĂ ŞI VIAŢA INACTIVĂ

Posted On Oct 17 2011 by

Ceea ce face mereu interesantă o piesă ca Look Back in Anger este construcţia unică a personajului principal, Jimmy, şi modul în care dramaturgul construieşte figura lui prin utilizarea altor personaje din piesă ca simple dispozitive menite a-i sublinia personalitatea. Jimmy este autentic în redarea spiritului epocii în care trăieşte, şi de aceea el ar putea fi analizat din perspective diverse: disident, purtător de cuvant, rebel, martir, victimă, în cele din urmă, un trend setter.  În acelaşi timp, personalitatea lui complexă este cea care i-a permis lui John Osborne să portretizeze într-un mod autentic alunecarea bruscă de la traiul confortabil …


CONRAD ŞI TEORIA (POST)COLONIALĂ

Posted On Oct 17 2011 by

Criticarea colonialismului şi a principalelor sale structuri poate fi privită ca o activitate marginală în raport cu problemele principale ale teoriei literare şi ale discursului cultural. Cu toate acestea, strategia pe termen lung a reflecţiei postcoloniale este de a produce o restructurare revoluţionară în înţelegerea istoriei europene. Paradigmele postcoloniale nu implică în mod necesar eliminarea gândirii coloniale din gândirea europeană, ci mai degrabă o repoziţionare a sistemelor europene ca efect al alterităţii lor coloniale, deoarece simpatia pentru alteritatea asuprită şi presiunea pentru decolonizare sunt la fel de vechi ca însuşi colonialismul european . Nouă este încercarea de a decoloniza gândirea …


DAVID LODGE ŞI FICŢIONALIZAREA ADEVĂRULUI SAU TEXTUALIZAREA CONŞTIINŢEI PRIN FICŢIUNE

Posted On Oct 17 2011 by

Ipotezele şi normele cu privire la naraţiune şi ficţiune s-au schimbat fundamental în epoca postmodernă, astfel încât „scrierea biografică” şi subiectele pe care le tratează sunt văzute dintr-o perspectivă diferită. Pentru o lungă perioadă de timp, genul cel mai tradiţional de „scriere biografică”, biografia, a demonstrat o aplecare mult mai atentă către inovaţiile stilistice, transformându-se intr-un gen hibrid incitant şi profitabil, şi anume bioficţiunea şi metabiografia. Astfel, lucrările lui David Lodge Author, Author (2003) şi The Year of Henry James: The Story of a Novel (2006) ar putea fi considerate ca aparţinând genului popular postmodern de bioficţiune şi metabiografie, deoarece …


PARODIE, DEMITIZARE ŞI INTERTEXTUALITATE ÎN ROMANUL LUI PETRU CIMPOEŞU CHRISTINA DOMESTICĂ ŞI VÂNĂTORII DE SUFLETE

Posted On Oct 17 2011 by

Unul din semnele distinctive ale literaturii postmoderniste este efortul permanent de (de) construirea a textului pentru a împlini aşteptările cititorului, pentru a-l manipula şi, în unele cazuri, chiar pentru a-l lua în deriziune.Totuşi, acest obiectiv este dificil de realizat şi, astfel, scriitorii postmodernişti sunt adesea obligaţi să reinterpreteze tradiţia, pentru a deconstrui modele ale tradiţiei literare şi de a folosi tot felul de strategii narative pentru a-şi seduce cititorii. În acest context, lucrarea de faţă îşi propune analizarea unor strategii şi tehnici importante (cum ar fi parodia, intertextualitatea, de-construcţia), utilizate de către Petru Cimpoeşu, în romanul său Christina domestică şi …


CONSTRUIREA IDENTITĂŢII ÎN VIZIUNEA LUI AL. DIMA

Posted On Oct 17 2011 by

Personalitate cu vaste interese culturale, cu un bagaj imens de informaţii din domenii cum ar fi: literatura, filosofia, estetica, literatura comparată, Alexandru Dima a fost mereu preocupat de „fenomenul românesc”, văzut atât în ansamblul său, precum şi în identitatea sa specifică. Acest om de cultură a arătat preocupări pentru identitatea spirituală, artistică şi literară, pentru o societate care, după primul război mondial, a încercat să-şi reconstruiască o cale nouă. Societatea viitoare a fost văzută de el ca aparţinând „societăţii de mâine”, care este doar generaţia tânără, educată, cu grijă pentru estetică, filozofie, literatură şi gândire, încercând să construiască viitorul şi …


CONSTANTIN GĂVĂNESCUL ŞI KUNITAKE KUME: ÎN CĂUTAREA SINELUI ŞI A CELUILALT ÎNTR-O ŢARĂ STRĂINĂ – O COMPARAŢIE ÎNTRE JURNALELE LOR DE CĂLĂTORIE

Posted On Oct 17 2011 by

Un istoric japonez – Kunitake Kume (1839 – 1931) şi un ofiţer român – Generalul Constantin Găvănescul (1871 – 1942) – călătoresc departe de pământul lor ca membri oficiali ai ambasadelor din propriile lor ţări. Kume şi tovarăşii săi de la misiunea Iwakura traversează Oceanul Pacific, în decembrie 1871, şi apoi călătoresc prin Statele Unite ale Americii, ajungând în cele din urmă în Europa de Vest. După vizitele lor prin douăsprezece ţări – Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franţa, Belgia, Olanda, Germania, Rusia, Danemarca, Suedia, Italia, Austria şi Elveţia – Ambasada Japoniei s-a întors în Japonia în luna septembrie …


MITUL ŞI PERSPECTIVA PSIHANALITICĂ ASUPRA CONCEPTUALIZĂRII VALORII ÎN OPERA LUI ARCADIE SUCEVEANU

Posted On Oct 17 2011 by

Globalizarea – trăsătură dominantă a secolului nostru – impune o colaborare între diferite culturi. Selecţia individului în avantajul globalizării este determinată, de asemenea, de promovarea unei unificări a unităţilor, conceptelor, valorilor culturale.Perioada de apariţie a mitului şi supravieţuirea acestuia, extinderea lui în spaţii diferite oferă mutaţii care nu distrug axa esenţei lui, deşi, uneori, ne certifică faptul că imaginea sa este în opoziţie şi transferată în reflecţie. Conexiunile care sunt elucidate în mit de către critică sunt: realitate – vis, conştient – inconştient, personalitate – societate, pedepsirea celor nevinovaţi, compasiune – păcat, moartea ca o obligaţie – dorinţa de a …


Ideologia secolului al XVIII-lea şi rădăcinile opiniei publice în Anglia

Posted On Oct 17 2011 by

Lucrarea explorează rolul presei periodice în limba engleză a secolului al XVIII-lea cu privire la reformarea morală, instruirea socială şi îmbunătăţirea culturală în general. Analizând impactul criticii lui Richard Steele si Joseph Addison asupra societăţii Angliei din secolul al optsprezecelea, putem observa că cei doi au inaugurat apariţia opiniei publice, dar au adus în discuţie şi drepturi generale ale omului, cum ar fi libertatea de expresie. Potrivit lui Jürgen Habermas periodicele engleze din secolul al optsprezecelea pot sta la baza sferei publice burgheze. Dar începuturile opiniei publice au susţinut, de asemenea, formarea ideologiei engleze în secolul al XVIII-lea, înţeleasă ca …


ASPECTE ALE EXILULUI INTERIOR ÎN JURNALUL LUI ALICE VOINESCU

Posted On Oct 17 2011 by

Lucrarea îşi propune să analizeze exilul interior existent în opera lui Alice Voinescu văzut ca formă de supravieţuire spirituală într-o lume chinuită (perioada de după al doilea război mondial şi cea a dictaturii comuniste). Fenomenul de exil interior este legat de scrisul subversiv, o dovadă a acestui mod de exprimare fiind Jurnalul ei, care acoperă istoria de 32 de ani. Opera lui Alice Voinescu este un semn decodificat la diferite nivele de interpretare: idei politice, implicare socială, contribuţia culturală (conferinţele ei de radio şi operele interdisciplinare), studii literare şi aşa mai departe. Ideea ei de „eliberare” cuprinde întregul Jurnal şi …


„MAI MULT DE-UN NEAM, DAR MAI PUŢIN DE-UN SOI”: FANTOME-CUVÂNT ŞI CUVINTE-FANTOMĂ ÎN HAMLET

Posted On Oct 17 2011 by

Această lucrare se concentrează pe luarea în considerare a unor aspecte lingvistice şi stilistice ale acestei mari tragedii shakespeariene, în scopul de a dezvolta o analiză poetică, menită a sublinia mişcarea ireversibilă de semnificaţii, care în cele din urmă duce la o schimbare tragică a întregului univers al piesei. Repetiţii care aduc noi şi tulburătoare atribuiri de sens, acumulări de energii întunecate, erupţii violente semantic, înţelesuri duble – toate acestea dau naştere nu numai unei fantome, care este compusă din cuvinte, dar, mai interesant, la cuvinte care se comportă precum nişte fantome sau chiar la cuvintele care sunt bântuite de …


EDUCAREA (GREŞITĂ) PRIN ŞCOALĂ VICTORIANĂ

Posted On Oct 17 2011 by

Lucrarea are drept scop identificarea principalelor caracteristici ale sistemului de învăţământ în Anglia victoriană cu scopul de a descifra efectele sale asupra fiinţei umane. Şcoala engleză din secolul 19 vor fi analizată ca o instituţie de învăţământ al cărei scop este acela de a modela mintea oamenilor, şi, de asemenea, ca un instrument social, politic destinat să inculce anumite convingeri şi stereotipuri. Marcatorii discursului educaţional din secolul 19 vor fi ilustraţi prin fragmente preluate din romanele secolului 19 din limba engleză, în special cele scrise de Charles Dickens şi surorile Brontë.


METROPOLA VERSUS ORAŞUL MIC (IN THE LAND OF COCKAIGNE VS. THE SMALL TOWN DE HEINRICH MANN)

Posted On Oct 17 2011 by

La prima vedere, romanul In the Land of Cockaigne pare să descrie viaţa unui parvenit de rând, dar, ca şi în celălalt roman al lui H. Mann, Small Town,  femeia şi sexualitatea ei au scos în evidenţă societatea decadentă de la sfârşitul secolului al 19-lea.Erotismul ambelor spaţii acţionează ca un catalizator asupra tuturor locuitorilor, şi această sexualitate deschisă dezvaluie natura oamenilor pasionaţi şi de dorinţa lor de a sparge toate limitările sociale. Obiectul dorit este întotdeauna o femeie, prin urmare, ea câştigă importanţă în contextul relaţiilor de putere şi al rolurilor-stereotipurilor din secolul al nouăsprezecelea. În ambele romane, sexualitatea femeii …


EPISTEMOLOGIA CONSTRUCTIVISTĂ ŞI NATURA SEMIOTICĂ A FORMĂRII IDENTITĂŢII

Posted On Oct 17 2011 by

Accentul în această lucrare este pe evaluarea epistemologică, şi anume, ontologică şi gnoseologică, a constructivismului văzut din punctul de vedere al aplicabilităţii sale la contextul identităţii umane. Diferitele tipuri de constructivism, cum ar fi constructivismul ştiinţific, personal, social, şi radical, constituie obiectul principal al lucrării. De asemenea, diferitele tipuri de identităţi, cum ar fi cele individuale şi colective sau considerate pe fondul identităţilor culturale şi biologice, precum şi alte identităţi, crează perspectiva de investigare a  prezentării noastre. În consecinţă, sursa materială cuprinde o selecţie de lucrări teoretice şi aplicate privind aspectele ştiinţifice ale constructivismului şi ale identităţii umane, într-o privire …


SUBIECTIVITĂŢILE „SLABE”: FORMAREA IDENTITĂŢII ÎN EPOCA DE COMUNICARE GLOBALIZATĂ

Posted On Oct 17 2011 by

Acest articol prezintă punctul de vedere al lui Gianni Vattimo cu privire la globalizare ca radicalizare a istoriei devenirii a lui Martin Heidegger – culminând în Enframing – având în vedere problema posibilitatăţii formelor contemporane de subiectivitate. Va fi demonstrat faptul că, după Vattimo, subiectivitate nu mai poate fi pur şi simplu, înţeleasă prin noţiunile tradiţionale de spaţiu şi de loc, ci mai degrabă trebuie să fie expusă ca oscilând între provenienţă şi dezorientare.


PUBLICITATEA ONLINE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC

Posted On Oct 17 2011 by

Lucrarea abordează un subiect de interes actual: publicitatea online. Internetul a devenit in ultima vreme un mijloc indispensabil, rapid, interactiv si, mai ales, în mare parte, o modalitate accesibilă de comunicare. Viitorul publicităţii depinde în mare măsură de acest mediu de comunicare. Astazi, publicitatea on-line reprezintă un mijloc tot mai însemnat de promovare pe pieţele internaţionale şi locale. În România au loc anual câteva sute de campanii de publicitate online. Prin urmare, ne propunem să prezentăm publicitatea online în România din punct de vedere al necesităţii sale, dar mai ales din punct de vedere al eficienţei în mediul de afaceri …


TERMENUL „BINE” ŞI RENAŞTEREA ETICII VIRTUŢII

Posted On Oct 17 2011 by

Scopul lucrării este de a propune o perspectivă asupra contribuţiei, de multe ori neglijată, a lui Petru Geach la renaşterea eticii virtuţii. În prima jumătate a secolului 20, meta-etica a fost abordarea dominantă în filosofia morală britanică, patru tipuri de teorii meta-etice fiind avansate: intuiţionismul, emotivismul, prescriptivismul şi naturalismul. Fiecare tip de teorie a susţinut un punct de vedere diferit cu privire la sensul termenului bine; înţelegere termenului bine ca denotând o proprietate naturală, o idee susţinută de naturalişti, a fost respinsă de către susţinătorii teoriilor rivale. Peter Geach, în Binele şi răul, a fost primul care a reabilitat naturalismul …


VALORILE ŞI EVALUAREA CA MARCATORI DISCURSIVI AI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

Posted On Oct 17 2011 by

Valorile şi evaluarea sunt percepute ca fiind fenomene discursive realizate atât la nivelul structurii gramaticale, cât şi la nivelul selecţiei lexical. Prin urmare, valorile şi evaluarea se presupune a fi prezente în fiecare expresie lingvistică. De aceea, pare a fi posibil să se aplice metode de investigaţie, de analiză a discursului critic (ADC) în studiul lor. Accentul prezentei lucrări este pus pe studiul unui singur aspect investigat de ADC, şi anume valorile şi evaluarea ca marcatori ai identităţii naţionale. Pentru a exemplifica utilizarea acestora în acest scop, s-a decis să se investigheze comunicatul de presă al unui subiect politic unic, …


VALORILE ŞI VALORIZAREA VIEŢII PERSONALE ÎN DISCURSUL JURNALISTIC CU RAPORTARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ (PE BAZA ARTICOLELOR SELECTATE DIN PRESA BRITANICĂ ÎN PERIOADA 2007-2008)

Posted On Oct 17 2011 by

Lucrarea se va concentra pe construirea discursivă a identităţilor personale prin participarea indivizilor în comunicarea interpersonală. Discursului jurnalistic, definit în termeni de tipuri de texte şi tipuri de activităţi de procesare a textului, incluse în rolurile sociale ale participanţilor la comunicarea şi în cultura lor, constituie domeniul nostru de cercetare. Perspectiva de anchetă, axiologia, va fi prezentată ca o disciplină implicată în căutarea esenţei valorilor.Făcând referire la concepte legate de valoarea precum semn şi sens în general, abordarea axiosemiotică va fi aplicată la obiectele care aparţin domeniului de studiu jurnalistic. Având ca sursă materială The Spectator, studiul va fi prezentat …


SEMNUL ICONIC ÎN DERUTĂSEMNUL ICONIC ÎN DERUTĂ

Posted On Oct 17 2011 by

Naratorul, cel care organizează textul, este o instanţă exterioară acestuia. Interpretarea naratorul înseamnă, astfel, articularea unui aspect al identităţii. În cazul în care un interpret percepe o situaţie textuală ca non-mediată de un narator, el o face fie ca fiind prezent în mod obiectiv, fie ca o construcţie exclusivă a subiectivităţii, divizată din perspectivă modernistă. În această lucrare dezvoltăm argumentul că structurile narative ale lumii noastre de imagini mereu în mişcare sunt caracterizate de o puternică dominantă iconică. Acest dominanţă seduce interpretul, determinat să neglijeze ceea ce este indicial şi simbolic în interpretare, cu alte cuvinte să neglijeze relaţia cu …


DESPRE SENSUL IDENTITĂŢII ÎNTRE NEOPRAGMATISMUL LUI RORTY ŞI CONSTRUCTIVISMULUI RADICAL AL LUI VON GLASERSFELD

Posted On Oct 17 2011 by

Problema identităţii a fost abordată în numeroase lucrări aparţinând psihologilor, sociologilor, lingviştilor şi filosofilor. Se poate afirma, deci, că despre identitate se vorbeşte în termeni variaţi, care sunt într-o măsură mai mică sau mai mare complementari sau contradictorii. Acceptând ideea că ceea ce stimulează discursul în domeniul ştiinţelor umaniste este versatilitatea perspectivelor, mai degrabă decât căutarea adevărului în accepţiunea clasică, autorii ar dori să propună un alt mod de a vorbi despre sentimentul de identitate – o modalitate al cărei cadru conceptual va fi o fuziune a noţiunii lui Richard Rorty cu privire la vocabularul final şi compatibilitatea lui Ernst …


EPISTEMOLOGIA CONSTRUCTIVISTĂ ŞI NATURA SEMIOTICĂ A FORMĂRII IDENTITĂŢII

Posted On Oct 14 2011 by

Accentul în această lucrare este pe evaluarea epistemologică, şi anume, ontologică şi gnoseologică, a constructivismului văzut din punctul de vedere al aplicabilităţii sale la contextul identităţii umane. Diferitele tipuri de constructivism, cum ar fi constructivismul ştiinţific, personal, social, şi radical, constituie obiectul principal al lucrării. De asemenea, diferitele tipuri de identităţi, cum ar fi cele individuale şi colective sau considerate pe fondul identităţilor culturale şi biologice, precum şi alte identităţi, crează perspectiva de investigare a  prezentării noastre. În consecinţă, sursa materială cuprinde o selecţie de lucrări teoretice şi aplicate privind aspectele ştiinţifice ale constructivismului şi ale identităţii umane, într-o privire …


SUBIECTIVITĂŢILE „SLABE”: FORMAREA IDENTITĂŢII ÎN EPOCA DE COMUNICARE GLOBALIZATĂ

Posted On Oct 14 2011 by

Acest articol prezintă punctul de vedere al lui Gianni Vattimo cu privire la globalizare ca radicalizare a istoriei devenirii a lui Martin Heidegger – culminând în Enframing – având în vedere problema posibilitatăţii formelor contemporane de subiectivitate. Va fi demonstrat faptul că, după Vattimo, subiectivitate nu mai poate fi pur şi simplu, înţeleasă prin noţiunile tradiţionale de spaţiu şi de loc, ci mai degrabă trebuie să fie expusă ca oscilând între provenienţă şi dezorientare.


PUBLICITATEA ONLINE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC

Posted On Oct 14 2011 by

Lucrarea abordează un subiect de interes actual: publicitatea online. Internetul a devenit in ultima vreme un mijloc indispensabil, rapid, interactiv si, mai ales, în mare parte, o modalitate accesibilă de comunicare. Viitorul publicităţii depinde în mare măsură de acest mediu de comunicare. Astazi, publicitatea on-line reprezintă un mijloc tot mai însemnat de promovare pe pieţele internaţionale şi locale. În România au loc anual câteva sute de campanii de publicitate online. Prin urmare, ne propunem să prezentăm publicitatea online în România din punct de vedere al necesităţii sale, dar mai ales din punct de vedere al eficienţei în mediul de afaceri …


TERMENUL „BINE” ŞI RENAŞTEREA ETICII VIRTUŢII

Posted On Oct 14 2011 by

Scopul lucrării este de a propune o perspectivă asupra contribuţiei, de multe ori neglijată, a lui Petru Geach la renaşterea eticii virtuţii. În prima jumătate a secolului 20, meta-etica a fost abordarea dominantă în filosofia morală britanică, patru tipuri de teorii meta-etice fiind avansate: intuiţionismul, emotivismul, prescriptivismul şi naturalismul. Fiecare tip de teorie a susţinut un punct de vedere diferit cu privire la sensul termenului bine; înţelegere termenului bine ca denotând o proprietate naturală, o idee susţinută de naturalişti, a fost respinsă de către susţinătorii teoriilor rivale. Peter Geach, în Binele şi răul, a fost primul care a reabilitat naturalismul …


VALORILE ŞI EVALUAREA CA MARCATORI DISCURSIVI AI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

Posted On Oct 14 2011 by

Valorile şi evaluarea sunt percepute ca fiind fenomene discursive realizate atât la nivelul structurii gramaticale, cât şi la nivelul selecţiei lexical. Prin urmare, valorile şi evaluarea se presupune a fi prezente în fiecare expresie lingvistică. De aceea, pare a fi posibil să se aplice metode de investigaţie, de analiză a discursului critic (ADC) în studiul lor. Accentul prezentei lucrări este pus pe studiul unui singur aspect investigat de ADC, şi anume valorile şi evaluarea ca marcatori ai identităţii naţionale. Pentru a exemplifica utilizarea acestora în acest scop, s-a decis să se investigheze comunicatul de presă al unui subiect politic unic, …


VALORILE ŞI VALORIZAREA VIEŢII PERSONALE ÎN DISCURSUL JURNALISTIC CU RAPORTARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ (PE BAZA ARTICOLELOR SELECTATE DIN PRESA BRITANICĂ ÎN PERIOADA 2007-2008)

Posted On Oct 14 2011 by

Lucrarea se va concentra pe construirea discursivă a identităţilor personale prin participarea indivizilor în comunicarea interpersonală. Discursului jurnalistic, definit în termeni de tipuri de texte şi tipuri de activităţi de procesare a textului, incluse în rolurile sociale ale participanţilor la comunicarea şi în cultura lor, constituie domeniul nostru de cercetare. Perspectiva de anchetă, axiologia, va fi prezentată ca o disciplină implicată în căutarea esenţei valorilor.Făcând referire la concepte legate de valoarea precum semn şi sens în general, abordarea axiosemiotică va fi aplicată la obiectele care aparţin domeniului de studiu jurnalistic. Având ca sursă materială The Spectator, studiul va fi prezentat …


SEMNUL ICONIC ÎN DERUTĂ

Posted On Oct 14 2011 by

Naratorul, cel care organizează textul, este o instanţă exterioară acestuia. Interpretarea naratorul înseamnă, astfel, articularea unui aspect al identităţii. În cazul în care un interpret percepe o situaţie textuală ca non-mediată de un narator, el o face fie ca fiind prezent în mod obiectiv, fie ca o construcţie exclusivă a subiectivităţii, divizată din perspectivă modernistă. În această lucrare dezvoltăm argumentul că structurile narative ale lumii noastre de imagini mereu în mişcare sunt caracterizate de o puternică dominantă iconică. Acest dominanţă seduce interpretul, determinat să neglijeze ceea ce este indicial şi simbolic în interpretare, cu alte cuvinte să neglijeze relaţia cu …


DESPRE SENSUL IDENTITĂŢII ÎNTRE NEOPRAGMATISMUL LUI RORTY ŞI CONSTRUCTIVISMULUI RADICAL AL LUI VON GLASERSFELD

Posted On Oct 14 2011 by

Problema identităţii a fost abordată în numeroase lucrări aparţinând psihologilor, sociologilor, lingviştilor şi filosofilor. Se poate afirma, deci, că despre identitate se vorbeşte în termeni variaţi, care sunt într-o măsură mai mică sau mai mare complementari sau contradictorii. Acceptând ideea că ceea ce stimulează discursul în domeniul ştiinţelor umaniste este versatilitatea perspectivelor, mai degrabă decât căutarea adevărului în accepţiunea clasică, autorii ar dori să propună un alt mod de a vorbi despre sentimentul de identitate – o modalitate al cărei cadru conceptual va fi o fuziune a noţiunii lui Richard Rorty cu privire la vocabularul final şi compatibilitatea lui Ernst …