VOCE MASCATĂ, VICLENIE VERBALĂ ŞI MIRAJ AL SURSELOR ÎN CÂTEVA ROMANE POPULARE ROMÂNEŞTI


Posted On Oct 18 2011 by

Mistificatorul iubeşte aluziile, jocurile de cuvinte, ambiguitatea, suprapunerea şi inversarea semnificanţilor, cǎci acestea reprezintǎ tot atâtea mijloace de a testa perspicacitatea adversarilor. Ceea ce îl atrage totuşi este capacitatea lor de a evoca alte lumi, abia perceptibile sub stratul subţire de aparenţǎ pe care-l numim «realitate».

Alegându-ne ca obiect de studiu câteva romane populare româneşti, ne propunem sǎ analizǎm intenţia diferitelor personaje mistificatoare în interiorul comunicǎrii manipulatorii, fǎrǎ a pierde din vedere motivaţiile discursurilor lor.

 

Last Updated on: October 18th, 2011 at 1:04 P, by admin


Written by admin