VALORILE ŞI VALORIZAREA VIEŢII PERSONALE ÎN DISCURSUL JURNALISTIC CU RAPORTARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ (PE BAZA ARTICOLELOR SELECTATE DIN PRESA BRITANICĂ ÎN PERIOADA 2007-2008)


Posted On Oct 14 2011 by

Lucrarea se va concentra pe construirea discursivă a identităţilor personale prin participarea indivizilor în comunicarea interpersonală. Discursului jurnalistic, definit în termeni de tipuri de texte şi tipuri de activităţi de procesare a textului, incluse în rolurile sociale ale participanţilor la comunicarea şi în cultura lor, constituie domeniul nostru de cercetare. Perspectiva de anchetă, axiologia, va fi prezentată ca o disciplină implicată în căutarea esenţei valorilor.Făcând referire la concepte legate de valoarea precum semn şi sens în general, abordarea axiosemiotică va fi aplicată la obiectele care aparţin domeniului de studiu jurnalistic.

Având ca sursă materială The Spectator, studiul va fi prezentat ca fiind efectuat într-un cadru al unui model de clasificare a valorilor. Toate articolele din The Spectator, selectate într-un interval de timp de 2 ani, au fost atent examinate şi cele care se ocupă de aspectele legate de UE au fost alese pentru cercetare. Astfel, a fost adunat corpusul format din aproximativ 27150 mii de cuvinte. După detectarea exponenţilor textuali ai valorilor, vor fi prezentate unele dintre încercările de identificare şi denumire a anumitor tipuri de valori individuale la care recurge presa de ştiri.

Last Updated on: October 14th, 2011 at 8:31 P, by admin


Written by admin