VALORILE ŞI EVALUAREA CA MARCATORI DISCURSIVI AI IDENTITĂŢII NAŢIONALE


Posted On Oct 17 2011 by

Valorile şi evaluarea sunt percepute ca fiind fenomene discursive realizate atât la nivelul structurii gramaticale, cât şi la nivelul selecţiei lexical. Prin urmare, valorile şi evaluarea se presupune a fi prezente în fiecare expresie lingvistică. De aceea, pare a fi posibil să se aplice metode de investigaţie, de analiză a discursului critic (ADC) în studiul lor.

Accentul prezentei lucrări este pus pe studiul unui singur aspect investigat de ADC, şi anume valorile şi evaluarea ca marcatori ai identităţii naţionale. Pentru a exemplifica utilizarea acestora în acest scop, s-a decis să se investigheze comunicatul de presă al unui subiect politic unic, şi anume extinderea UE din 2004. Prin urmare, a fost adunat un ansamblu de comunicate de presă constând din 30.000 cuvinte. În cursul analizei, toate expresiile au fost împărţite în funcţie de criteriul de origine naţională. Apoi, au fost desemnate expresiile ce introduc valori şi evaluare pentru diferitele sfere ale vieţii la care fac trimitere. În consecinţă, semnificaţia valorilor şi a evaluării în exprimarea identitatăţii naţionale este prezentată şi discutată cu referire la exemplele selectate.

Last Updated on: October 17th, 2011 at 1:13 P, by admin


Written by admin