UN DISCURS CRITIC DESPRE DISCURSUL IDENTITAR ROMÂNESC. PROPUNERI PENTRU MODERNIZAREA DISCURSULUI IDENTITAR


Posted On Oct 17 2011 by

În mod tradiţional, intelectualii români plasează discursul despre identitatea naţională fie în regatul legendarului, al mitologiei, al religiozităţii sau misticismului (a se vedea ideologiile Mişcării Legionare), fie în domeniul filosofiei speculative (vezi Lucian Balga sau Constantin Noica).

In prezent, intelectualii care încearcă să reconstruiască discursul identitar românesc propulsează acest discurs fie pe terenul etniei, fie pe cel al religiei, fie pe ambele dimensiuni. Din păcate, doar « conştiinţa de a fi un popor » nu poate stabili o solidaritate reală. Elita noastră intelectuală participă la  perpetuarea unui discurs identitar pre-modrn, de tip etnicizat, în loc să devină promotoarea modernizării conştiinţei naţionale.

Propun în expunerea mea o analiză critică a discursului identitar românesc din ultimii 150 de ani. Vom pune în evidenţă şi tentativele contemporane de a-l reconstrui pe liniile unei viziuni pre-moderne, de tip etno-relogios. În plus, propun o reconstruire a acestui discurs pe baza paradigmei culturale a modernităţii.

Last Updated on: October 17th, 2011 at 2:24 P, by admin


Written by admin