ŢIPETELE ŞI FUNCŢIA LOR MOBILIZATOARE ÎN JOCURILE TELEVIZATE


Posted On Oct 20 2011 by

Fie cǎ apare prezentatorul, cǎ se învârte roata sau cǎ un candidat câştigǎ lozul cel mare, ţipetele publicului însoţesc acţiunea. În emisiunile televizate, aceste manifestǎri – discrete, sau chiar excluse din viaţa socialǎ – apar din belşug. Mai mult încǎ : ele sunt dirijate, puse în scenǎ, într-o simulare a fervorii spontane. Ţipetele sunt un ingredient constitutiv al jocurilor televizate şi al adunǎrilor distractive ale maselor (întâlniri sportive, întruniri politice…). Vom examina, pentru început, diversitatea ţipetelor (individuale / colective ; spontane / comandate ; verbale / vocale…) de pe platourile jocurilor televizate. Vom sublinia mai apoi natura primarǎ şi comunǎ a acestor ţipete, perceptibilǎ în forma tipicǎ a ţipǎtului reflex. Vom analiza, în cele din urmǎ, folosirea lor mediaticǎ, ce constǎ în a face corpul telespectatorului sǎ intre în dispozitivul de captare ludicǎ, pentru a-i mobiliza afectele într-un proces pe care Philippe Breton l-ar califica drept manipulator.

Last Updated on: October 20th, 2011 at 6:13 P, by admin


Written by admin