TERMENUL „BINE” ŞI RENAŞTEREA ETICII VIRTUŢII


Posted On Oct 14 2011 by

Scopul lucrării este de a propune o perspectivă asupra contribuţiei, de multe ori neglijată, a lui Petru Geach la renaşterea eticii virtuţii. În prima jumătate a secolului 20, meta-etica a fost abordarea dominantă în filosofia morală britanică, patru tipuri de teorii meta-etice fiind avansate: intuiţionismul, emotivismul, prescriptivismul şi naturalismul. Fiecare tip de teorie a susţinut un punct de vedere diferit cu privire la sensul termenului bine; înţelegere termenului bine ca denotând o proprietate naturală, o idee susţinută de naturalişti, a fost respinsă de către susţinătorii teoriilor rivale. Peter Geach, în Binele şi răul, a fost primul care a reabilitat naturalismul ca etică neo-aristotelică şi a solicitat o nouă direcţie în etică. Geach susţine că termenul bine este un adjectiv logic atributiv şi, prin urmare, un lucru bun este unul virtuos, care este un lucru care are calităţile naturale pentru a îndeplini perfect funcţia sa caracteristică.

Last Updated on: October 14th, 2011 at 8:36 P, by admin


Written by admin